Chính Phủ Việt Nam

Hôm Qua, 23 Tháng Chạp, Tiễn Đưa Ông Táo Về Trời! Chủ Tịch Nhà Nước VN, Nguyễn Xuân Phúc, Đã Thả Cá Chép! Trước Lúc Có Tin, Đảng Sẽ Có Cuộc ‘Họp Bất Thường!’ Để Đưa Tiễn…Phúc!…Về Trời!

KBCHNTV - Ngày 17 hoặc 18 tháng 1, 2023 sẽ có quyết định chính thức. Hôm Qua, 23 Tháng Chạp, Tiễn Đưa Ông Táo Về Trời! Chủ Tịch Nhà Nước…

Verified by MonsterInsights