Sat. Dec 2nd, 2023

Hoa Kỳ

Giám sát viên OC đã làm chứng mà không tiết lộ vợ mình là trợ lý chủ tọa phiên tòa. Nó dẫn đến một cuộc xét xử sai lầm

https://laist.com/news/housing-homelessness/orange-county-supervisor-andrew-do-homeless-services-mistrial NHỮNG ĐIỀU TUYỆT VỜI ĐƯỢC BIẾT Một phiên tòa lớn về trung tâm dịch vụ cho người vô gia cư ở Quận Cam bất ngờ bị trật bánh trong…

Verified by MonsterInsights