Hoang Duy Hùng

Các báo đăng bài lên án Hoàng Duy Hùng là cấu kết với Việt Tân và phát động Cách Mạng Trắng tại Việt Nam

KBCHNTV - Cập nhật lúc 16.00 ngày 16/11/2022 https://www.qdnd.vn/phong-chong-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/vach-tran-su-luon-leo-cua-thu-linh-cach-mang-trang-cau-ket-voi-to-chuc-khung-bo-viet-tan-711108 2. https://baomoi.com/vach-tran-su-luon-leo-cua-thu-linh-cach-mang-trang-cau-ket-voi-to-chuc-khung-bo-viet-tan/c/44285146.epi 3. https://bantuyengiao.cantho.gov.vn/vi/news/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/vach-tran-su-luon-leo-cua-thu-linh-cach-mang-trang-cau-ket-voi-to-chuc-khung-bo-viet-tan-606.html 4. https://vhnt.travinh.gov.vn/1467/40234/71588/672906/chong-dbhb/vach-tran-su-luon-leo-cua-thu-linh-cach-mang-trang-cau-ket-voi-to-chuc-khung-bo-viet-ta 5. http://baovinhphuc.com.vn/Multimedia/Images/ID/86404/Vach-tran-su-luon-leo-cua-thu-linh-cach-mang-trang-cau-ket-voi-to-chuc-khung-bo-Viet-Tan 6. http://baonhanh247.com/bai-viet/vach-tran-su-luon-leo-cua-thu-linh-cach-mang-trang-cau-ket-voi-to-chuc-khung-bo-viet-tan-10547797 7. https://baocantho.com.vn/vach-tran-su-luon-leo-cua-thu-linh-cach-mang-trang-cau-ket-voi-to-chuc-khung-bo-viet-tan-a153299.html 8. https://congdoansonla.org.vn/kinh-te-chinh-tri-xa-hoi/vach-tran-su-luon-leo-cua-thu-linh-cach-mang-trang-cau-ket-voi-to-chuc-khung-bo-viet-tan-21362 9. https://phuonghongdatcang.blogspot.com/2022/11/vach-tran-su-luon-leo-cua-thu-linh-cach.html 10. https://baoninhbinh.org.vn/vach-tran-su-luon-leo-cua-thu-linh-cach-mang-trang-cau-ket/d2022111618477271.htm 11. https://huongsenviet.com/vach-tran-su-luon-leo-cua-thu-linh-cach-mang-trang-cau-ket-voi-to-chuc-khung-bo-viet-tan/ 12.…

Chuyện phải đến đã đến – Số phận của HDH đã cáo chung

https://www.qdnd.vn/phong-chong-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/vach-tran-su-luon-leo-cua-thu-linh-cach-mang-trang-cau-ket-voi-to-chuc-khung-bo-viet-tan-711108 Thứ ba, 15/11/2022 - 19:54 Theo dõi Báo Quân đội nhân dân trên Vạch trần sự lươn lẹo của thủ lĩnh “cách mạng trắng” cấu kết với tổ chức…