Lịch Sử

Hàng ngàn tấm hình liên quan đến ngày 30 tháng 4

Bấm vào hình để xem những nội dung khác https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157621997665628?fbclid=IwAR1loRa0OtIz-Xix8MmYjDlfhm2ROnNNiXh9gEhGn1NKXIpEwDmKivIxoNU https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157629544690996?fbclid=IwAR3gYH8zo8hH6S0KF5NbMFchCF6XR_Ko53pqZtvmgxt78_-9eXJonHMcXwM https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157655074124850?fbclid=IwAR2JhX-4lU9L8cPqZXIJhpOZZqc7uaMfAG7O2dJzBF2_YdT3LVPN6LG3xLM https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157652105357792?fbclid=IwAR3e3l-lIm17k28oi2v3qyYdZW2ZPuNOYPXTJVZb5NEr1urmCRxHVsTHPT4 https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157649545009638?fbclid=IwAR0U6vk8ykYXl1ZoeA0mIXeiLbrNAbuU2tuAFpsckC8d7g1VPjFsaoGWwKs https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157650629421230?fbclid=IwAR1XEWwHitmL6e7854GIgSmY4g8vOj13nvNSsOnqOE8lKk2xK0O6SGMpFvw

Tướng Lê Mã Lương: Việt Nam dạy cho Trung Quốc 1 bài học trong chiến tranh biên giới 1979

Một số hình ảnh KBCHN sưu tầm https://photos.app.goo.gl/a6HBASyPGrExNMwPA Posted on February 9, 2021 Wiki Twitter Facebook InstagramLinkedln https://vn.sputniknews.com/opinion/201902137057770-tuong-le-ma-luong-viet-nam-da-day-cho-trung-quoc-mot-bai-hoc-ve-chi-huy-chien-truong-trong-cuoc-chien-tranh-bien-gioi-phia-bac-1979/ https://youtu.be/GM200aDKXrY Cuộc xung đột Trung-Việt năm 1979 © Sputnik / Vladimir Vyatkin Thiếu tướng Lê Mã…

Verified by MonsterInsights