Liên Kết MXH

Nguyễn Phương Hùng
About Me

Nhà báo tôn trọng sự thật không sợ áp lực – Không có điều gì không dám nói vì quan niệm không có gian trá nào tồn tại với thời gian – Không có sự thật nào mà không trưởng thành cùng năm tháng. Nên chấp nhận sức ép từ bất cứ ở đâu để được nói lên điều muốn nói.

Subscribe to My Blog

Vui lòng đăng ký để nhận thông báo bài mới cập nhật