Sat. Dec 9th, 2023

.
Hình ảnh quảng bá cho phim “Đất rừng Phương Nam”
(2 diễn viên khoác khăn rằn cũng không mặc áo bà bà – KBCHNTV) 
.
Nhân vật chính là Bác 3 Phi do diễn viên Trấn Thành thủ vai lại mặc chiếc áo lai Tàu cùng với khăn rằn là sao?
.
Chiếc áo bà ba của Bác 3 Phi đâu?
.
Chiếc áo bà ba của văn hoá miền Nam của người Nông dân miền sông nước qua bao đời đã bị biến tấu thành tác phẩm gì vậy?
.
Điện ảnh có quyền phá cách, nhưng văn hoá đậm chất bản địa phải được bảo vệ và bảo tồn. Bất kỳ ai muốn phá nát, cố tình tuyên truyền sai lệch cội nguồn đều là sự khốn nạn với ý đồ phi văn hoá, phản Dân tộc cần phải lên án!
.
Tôi muốn hỏi: ekip Đất rừng Phương Nam và DV Trấn Thành đang muốn truyền bá thông điệp gì với chiếc áo lai căng ấy?
.
Phương Ngô
.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights