Sat. Dec 9th, 2023

▪︎ 𝐓𝐫ọ𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡ĩ𝐚
Trong khuôn khổ phiên chất vấn của Quốc hội ngày 8/11, vấn đề quản lý văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là công tác thẩm định phim, đã được đưa ra ánh sáng qua những tranh luận xung quanh bộ phim “Đất Rừng Phương Nam”. Đại biểu Trịnh Xuân An, với tinh thần xây dựng và phản biện, đã khéo léo đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, mở rộng với ý không chỉ là một trao đổi thông thường, mà còn là bài học về việc lắng nghe và tôn trọng dư luận.
.
KBCHNTV – Hình ảnh vô văn hóa cũa ông Bộ trưởng nguyễn Văn Hùng tiếp đón Thủ tướng Mã Lai khi chủ nhà đi nghênh ngang giữa thảm đỏ nhường cho khách là Thủ tướng đi bên ngoài thảm đỏ
.
Dư luận – không chỉ là những con sóng ngôn từ qua loa trên mặt biển thông tin mà còn là dấu ấn, là nhiệt kế đo độ “sống còn” của một xã hội minh bạch và dân chủ. Đại biểu Trịnh Xuân An đã nhấn mạnh, không thể phớt lờ hay hạ thấp sức nặng của dư luận, bởi trong mỗi luồng sóng dư luận, dù có thể chứa đựng cái đúng, cái sai, đều ẩn chứa tiếng nói của những tâm hồn đang sống và thở, của một xã hội đang không ngừng vận động và phát triển.
.
Chúng ta không thể đơn thuần nhìn nhận vấn đề qua lăng kính của việc “không vi phạm pháp luật” như phản ánh từ phía Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng. Pháp luật là nền tảng, nhưng nghệ thuật, nhất là nghệ thuật điện ảnh, vốn dĩ là hiện thân của linh hồn dân tộc, của lịch sử hào hùng, không thể bị giới hạn bởi bất kỳ khuôn khổ nào. “Đất Rừng Phương Nam” không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là chứng nhân, là giáo trình mở cho những bài học lịch sử.
.
Khi dư luận lên tiếng về sự không chính xác trong việc tái hiện lịch sử, đó là lúc cơ quan quản lý cần phải thực sự lắng nghe và thẩm định lại. Không phải lúc nào dư luận cũng đúng, nhưng việc tìm kiếm sự thật thông qua việc “lắng nghe dư luận” chính là hành động đem lại niềm tin và sự tôn trọng đối với công chúng – người xem và người đánh giá cuối cùng.
.
Đại biểu An đã chỉ ra một vấn đề quan trọng: trách nhiệm của cơ quan quản lý không chỉ là thực hiện theo quy trình, mà còn phải đảm bảo tính chân thực, khách quan và sự tôn trọng đối với lịch sử và văn hóa dân tộc. Quy trình thẩm định phải minh bạch, có sự tham gia của chuyên gia lịch sử, văn hóa, và cả những người làm nghệ thuật có tâm và có tầm, nhằm hướng tới việc tạo nên những tác phẩm điện ảnh không chỉ hay mà còn đúng đắn.
.
Qua phiên chất vấn này, “Đất Rừng Phương Nam” không chỉ là một vụ việc cụ thể mà còn trở thành bản án lịch sử về cách mà chúng ta – những người làm luật, người thực thi, và người dân – đối mặt và hành xử với sự thật lịch sử. Dư luận đã không chỉ phản ánh mà còn định hình sự thật, một sự thật không chỉ tồn tại trong sách vở, trong lời giảng, mà còn trong từng hơi thở của văn hóa, của nghệ thuật, và của cả một dân tộc.
.
Việc lắng nghe và tôn trọng dư luận không chỉ là bài học cho ngày hôm nay mà còn là bài học cho cả tương lai, là bài học về sự khiêm tốn và trách nhiệm trước lịch sử. Đó là nền tảng vững chắc để xây dựng một xã hội dân chủ, một nền văn hóa đa chiều, đa tiếng nói, nhưng cuối cùng, hướng đến một sự thống nhất trong đa dạng, trong sự tôn trọng và trong tình yêu đối với đất nước và lịch sử của mình.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights