Thu. Dec 7th, 2023

.

 KBCHNTV – Tin cũ 2022 nhưng luôn luôn mới trong tệ trạng xã hội và cần phải khuyến khích và triển khai mạnh mẽ

Quang Đại

.

Dư luận đang xôn xao về trường hợp cô giáo Kiều Thị Giang – Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS – THPT huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đăk Nông), có nguy cơ mất việc do phản ánh thông tin liên quan đến nhà trường trên mạng xã hội.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights