Sat. Dec 9th, 2023

.

Cuộc tấn công mạng khiến văn phòng luật sư quận OC đóng cửa Văn phòng Biện lý Quận Cam bị tấn công mạng, khiến hệ thống công nghệ thông tin của văn phòng này phải đóng cửa. Ảnh đại diện của Miranda Ceja Miranda Ceja, Nhân viên vá lỗi Huy hiệu nhân viên bản vá đã được xác minh.
.
.
Đã đăng Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2023 lúc 10:44 sáng theo giờ Thái Bình Dương Hồi đáp Văn phòng Biện lý Quận Cam là mục tiêu của một cuộc tấn công mạng, khiến hệ thống công nghệ thông tin của họ phải đóng cửa, văn phòng này thông báo hôm thứ Hai, nhưng thủ phạm của vụ hack vẫn chưa được xác định.
.
Văn phòng Biện lý Quận Cam là mục tiêu của một cuộc tấn công mạng, khiến hệ thống công nghệ thông tin của họ phải đóng cửa, văn phòng này thông báo hôm thứ Hai, nhưng thủ phạm của vụ hack vẫn chưa được xác định.
.
(Shutterstock) ORANGE COUNTY, CA – Văn phòng Biện lý Quận Cam là mục tiêu của một cuộc tấn công mạng, khiến hệ thống công nghệ thông tin của văn phòng này phải đóng cửa, văn phòng này thông báo hôm thứ Hai, nhưng vẫn chưa xác định được thủ phạm của vụ hack.
.
Cuộc tấn công xảy ra hôm thứ Sáu, theo một tuyên bố từ văn phòng, trong đó nhấn mạnh rằng hành động ngay lập tức đã được thực hiện để tắt hệ thống CNTT và “ngăn chặn sự xâm nhập sâu hơn vào hệ thống của chúng tôi hoặc các hệ thống liên quan khác”. Không rõ chính xác loại thông tin nào có thể đã bị tin tặc truy cập Văn phòng OCDA cho biết: “Để ngăn chặn bất kỳ ảnh hưởng nào của sự cố an ninh mạng, chúng tôi đã cô lập các liên lạc mạng của mình”.
“Văn phòng Biện lý quận ngay lập tức phối hợp với các cơ quan đối tác, bao gồm tất cả các cơ quan thực thi pháp luật ở Quận Cam, bao gồm cả Sở Cảnh sát trưởng Quận Cam.
.
Việc làm rõ tác động của sự cố an ninh mạng là biện pháp tốt nhất được các chuyên gia về vấn đề an ninh mạng và các chuyên gia ứng phó với vấn đề này khuyến nghị.”
sự cố. “OCDA ngay lập tức bắt đầu làm việc với chuyên gia bên thứ ba để hỗ trợ xác định bất kỳ lỗ hổng nào trong hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi.
.
Nhân viên OCDA đã làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo hoạt động liên tục với các dịch vụ và chức năng quan trọng của chúng tôi.”
 Các quan chức cho biết văn phòng đang “tiếp tục giảm thiểu và giảm thiểu tác động đến các dịch vụ công cộng”.
.
Văn phòng D.A. cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp với FBI và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ để xác định thủ phạm để họ có thể phải chịu trách nhiệm ở mức tối đa của pháp luật”.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights