Sat. Dec 2nd, 2023
Thưa quý vị,
Với tư cách là một nhóm công dân quan tâm và nhiệt tình ủng hộ Đảng Cộng hòa, chúng tôi muốn viết thư cho bạn về vụ việc rắc rối mới đây bên trong Đại hội Đảng Cộng hòa California, diễn ra vào Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023 tại Khách sạn Marriott, Anaheim, liên quan đến Phó Thị trưởng Thành phố Westminster, một đảng viên Đảng Cộng hòa mới gia nhập, thực hiện công việc toàn thời gian của mình với tư cách là YouTuber–Phát trực tiếp.
Tất cả chúng ta đều có thể thấy rõ cảnh báo trên màn hình lớn, cấm các thành viên ghi lại cuộc họp mà không có sự cho phép rõ ràng/bằng văn bản của CAGOP [hoặc thông báo cho những người đang được ghi lại]. Nam Quân hẳn cũng đã thấy/biết điều đó; nhưng ông ta vẫn tiếp tục ghi hình TRỰC TIẾP của mọi người, phát trực tiếp toàn bộ sự kiện trên kênh YouTube của mình trong lúc ông ấy tham dự.
Quy tắc/Chính sách được áp đặt/thông qua vì một lý do, để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc họp và quyền riêng tư của người tham dự.
Nam Quan đã vi phạm nội quy, xâm phạm quyền riêng tư của chúng tôi, khiến chúng tôi vô cùng đau buồn, tức giận và lo lắng.
Chúng tôi yêu cầu quý vị xem xét vụ việc này một cách nghiêm túc, để tìm cách khắc phục những thiệt hại mà Nam Quan đã gây ra cho chúng tôi và những người tham dự hoặc uy tín thành phố/đảng của chúng ta, sau đó khiển trách anh ta một cách phù hợp.
Kèm theo là các video youtube do ông Namquan Nguyễn, Phó Thị trưởng Thành phố Westminster thực hiện. Tôi chỉ tự hỏi liệu ông ấy có phải là RINO ở quận Cam hay không? Đây là tuyên bố vi phạm và phỉ báng của anh ta:
1. Ông ấy đã quay một đoạn video tại bữa tiệc của Đảng Cộng hòa được tổ chức vào thứ Bảy ngày 30/9/2023. Trong hành động này, anh ta đã phớt lờ cảnh báo trên màn hình “Nghiêm cấm ghi âm” được phát trong phòng họp.
2. Mô tả video của anh ấy “Tại sao Đảng Cộng hòa California vẫn chưa ủng hộ Donald Trump?”
3. Link video tiếng Việt của anh:
Candy Dang
.
“Kẹo ngọt bolsa YouTube channel”

English version

Dear Madam and Sir,
As a group of concerned citizens and devoted Republican, we’d like to write to you regarding the troublesome incident inside the California GOP Convention, taking place on Sunday, October 1st, 2023 in Marriott Hotel, Anaheim, regarding Vice Mayor of Westminster City, a recently joined Republican, performing his full-time job as a YouTuber–Livestreaming.
We all can clearly see the warning on the big screen, prohibiting members to record the meeting without expressed/written permission from the CAGOP [or informing people that were being recorded]. Nam Quan must have seen/known that too; but he continues to record everyone LIVE, livestreaming the entire event on his YouTube channel, as he attended it.
The Rule/Policy was imposed/passed for a reason, to protect the integrity of the meeting and privacy of attendees.
Nam Quan has violated the rule, violated our privacy, caused us great grief, anger and worries.
We demand that you look into this incident seriously, to find a way to repair the damages Nam Quan has caused us or our city/party, and then reprimand him accordingly.
Attached are youtube videos made by Mr. Namquan Nguyen who is Vice Mayor of the City of Westminster. I just wonder if he is a RINO in Orange county. Here is his violation and defamatory statement:
1. He recorded a video at the Republican party which was held on Saturday 9/30/2023. In this action he ignored a warning on the screen “Recording strictly prohibited” that broadcasted in the meeting room.
2. His video ‘s description ” Why doesn’t the California Republican Party support Donald Trump yet? “
3. His video link in Vietnamese language: https://www.youtube.com/watch?v=L_TcE0U3-so&t=48s

Candy Dang

“Kẹo ngọt bolsa YouTube channel”

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights