Thu. Dec 7th, 2023

 

Breaking News from Newsmax.com

Những người ủng hộ thân mến:

Tôi muốn cảm ơn bạn đã ủng hộ Quỹ bảo vệ pháp lý Rudy Giuliani của tôi.

Tôi đã bị choáng ngợp bởi sự ủng hộ của những người Mỹ như bạn.

Khi tôi quyết định ủng hộ Tổng thống Trump, tôi biết mình sẽ trở thành mục tiêu của cánh tả, Deep State và các phương tiện truyền thông lớn.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump, tôi đã làm việc cho ông ấy mà không được trả lương.

Với tư cách là cựu luật sư và Thị trưởng Hoa Kỳ, tôi tin rằng tổng thống có thể sử dụng lời khuyên của tôi khi ông phải đối mặt với hàng loạt cuộc tấn công pháp lý – bao gồm cả những tuyên bố rằng ông là điệp viên bí mật của Nga.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy, chúng tôi đã ngăn chặn tất cả các cuộc tấn công này.

Nhưng phe cánh tả vẫn chưa kết thúc với Tổng thống Trump và tôi.

Kể từ khi Tổng thống Trump rời nhiệm sở, họ đã tiến hành các cuộc tấn công pháp lý trên diện rộng chống lại ông với 4 cáo trạng ở 4 khu vực pháp lý, trong đó có 91 tội danh!

Đồng thời, anh ta phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự và dân sự ở bang New York.

Tôi đã bị truy tố – cùng với Tổng thống Trump và những người khác – ở Georgia chỉ sau khi thực hiện quyền hiến pháp của mình để thách thức kết quả bầu cử.

Tôi đang phải đối mặt với các vụ kiện pháp lý khác trên khắp Hoa Kỳ. Cánh tả sử dụng “luật pháp” này để ngăn những người bảo thủ như tôi lên tiếng.

Chà, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng họ sẽ không bao giờ ngăn cản tôi lên tiếng.

Nước Mỹ quá quan trọng để từ giã.

Tôi muốn cảm ơn sự hỗ trợ của bạn – điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và gia đình tôi.

Tổng thống Trump cũng đã cảm ơn người Mỹ đã ủng hộ Quỹ Bảo vệ Pháp lý của tôi.

Chỉ trong tuần vừa qua, tôi lại bị kiện.

Lần này là của Hunter Biden!

Anh ấy thực sự đang tuyên bố rằng tôi đã lạm dụng máy tính xách tay của anh ấy. Chính chiếc máy tính xách tay mà anh ta phủ nhận việc sở hữu.

Đúng vậy, chiếc máy tính xách tay mà cha anh nói không phải của con trai ông mà là sản phẩm của thông tin sai lệch của Nga.

Như tôi đã nói, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại thế lực bóng tối ở đất nước này.

Nhưng tôi vẫn cần sự giúp đỡ của bạn.

Hãy xem xét lại khoản quyên góp cho Quỹ bảo vệ pháp lý của tôi.

Đóng góp tại đây ngay bây giờ

Sự hỗ trợ của bạn đã tạo nên sự khác biệt – và sẽ tiếp tục như vậy.

Thể hiện sự ủng hộ của bạn – Tại link này

Cám ơn bạn một lần nữa.

Cho nước Mỹ của các bạn,

Rudy Giuliani

Special Note from Mayor Giuliani

Dear Supporter:

I want to thank you for your support of my Rudy Giuliani Legal Defense Fund.

I have been overwhelmed by the support of Americans like you.

When I took the decision to support President Trump, I knew I would become a target of the left, the Deep State and the big media.

During Trump’s presidency, I worked for him without pay.

As a former U.S. attorney and Mayor, I believed the president could use my advice as he faced a barrage of legal attacks – including claims he was a secret agent of Russia.

During his presidency, we warded off all of these attacks.

But the far left was not finished with President Trump or me.

Since President Trump left office, they have launched wide-ranging legal attacks against him with four indictments in four jurisdictions, including 91 counts!

At the same time he has faced multiple criminal and civil charges in New York State.

I have been indicted – along with President Trump and others — in Georgia after simply exercising my constitutional right to challenge an election result.

I am facing other legal cases across the United States. The left uses this “lawfare” to stop conservatives like me from speaking out.

Well, I can assure you, they will never stop me from speaking out.

America is too important to give up.

I want to thank you for your support – it means so much to me and my family.

President Trump has also thanked Americans for supporting my Legal Defense Fund.

Just this past week, I was sued again.

This time by Hunter Biden!

He is actually claiming I misused his laptop. The very same laptop he denied owning.

Yes, the same laptop his father said was not his son’s, but a product of Russian disinformation.

As I said, I will continue to fight against the forces of darkness in this country.

But I need your help.

Consider again a donation to my Legal Defense Fund.

Donate Here Now

Your support has made a difference – and will continue to.

Show Your Support – Go Here Now

Thank you again.

Yours for America,

Rudy Giuliani

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights