Thu. Dec 7th, 2023

Mới hôm nay cổ phiếu của họ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm qua ở mức 46.500 đồng, tức là 75.000 đồng vào giữa tháng 8. Tôi tự hỏi đây là bán nội bộ hay chỉ là bán lẻ hoảng loạn? và thực tế cổ phiếu của họ đã dừng lại hôm nay sau khi giảm -7%.

Tôi tự hỏi tiền sẽ ở đâu để tài trợ cho VinFast. Không những vậy, dường như tính mạng hay sự tự do của Vượng đang bị đe dọa với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, các phương tiện truyền thông ở Việt Nam thực sự đang bắt đầu chỉ trích/nghi ngờ Vượng và công ty, điều này cho thấy Đảng đang chống lại Vương, dù thế nào đi nữa, tôi cảm thấy không chỉ VinFast đang hướng tới một sự sụp đổ lớn, mà cả VinGroup cũng có thể thực sự hướng tới điều đó. phá sản, và Đảng thậm chí có thể không còn hỗ trợ tài chính cho họ nữa do tình trạng bế tắc và khủng hoảng bất động sản đang diễn ra hiện nay.

Có người nói rằng Đảng có thể ủng hộ việc này mãi mãi để giữ thể diện, nhưng thực sự họ có thể quay lưng lại với Vin bằng nhiều cách khác nhau để không bị “mất mặt” và cá nhân tôi không nghĩ chính phủ sẽ ủng hộ nỗ lực này mãi mãi.

r/VinFastCommunity - VinGroup/VinFast in big trouble

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights