Sat. Dec 9th, 2023

LOS ANGELES, California (NV) – Hôm Thứ Tư, 20 Tháng Chín, sĩ quan thuộc Lực Lượng Đặc Nhiệm Chống Tội Phạm Bán Lẻ Có Tổ Chức thuộc Lực Lượng Tuần Tra Xa Lộ California (CHP) thu hồi số hàng hóa bị đánh cắp trị giá hơn $218,000 và bắt giữ 10 nghi phạm liên quan tới hoạt động trộm cắp rồi đem ra bán lẻ.

Vào ngày 13 Tháng Chín, CHP cộng tác với Lực Lượng Đặc Nhiệm Chống Tội Phạm Bán Lẻ Có Tổ Chức tại Los Angeles vừa thành lập thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD), nhằm điều tra hoạt động “buôn bán qua hàng rào,” tức là bán hàng hóa bán lẻ ăn cắp tại chợ trời ở Los Angeles, theo thông cáo từ CHP.

“Hàng rào” ám chỉ cá nhân hoặc một nhóm những kẻ mua hàng hóa ăn cắp trong các vụ đập phá và trộm cắp bán lẻ có tổ chức, chẳng hạn như tội phạm kiểu “flash-mob”, sau đó bán các món hàng đó làm ra vẻ hợp pháp, trực tuyến. hoặc ở chợ trời.

Kho chứa hơn $218,000 hàng hóa đánh cắp từ các cửa tiệm ở sân sau một căn nhà Los Angeles, California (Hình: CHP)

Các nhà điều tra bắt được số tang vật ở sân sau một căn nhà riêng, nơi hàng hóa ăn cắp được che đậy trong lều và bên trong một chiếc xe có thùng chứa.

Tại địa điểm nhà kho, các sĩ quan CHP và LAPD tìm thấy hàng hóa bị ăn cắp từ các cửa hàng như Victoria’s Secret, Amazon, CVS, Rite Aid và Ralphs ở khu vực Los Angeles, tổng trị giá ước tính là $218,379. Các nhà điều tra cũng tịch biên $44,836 tiền mặt.

Danh tánh 10 nghi phạm bị bắt chỉ được mô tả là ba phụ nữ và bảy đàn ông đến từ thành phố Compton phía Nam Los Angeles.

“CHP cam đoan càn quét hoạt động tội phạm bán lẻ có tổ chức tại Los Angeles và khắp California,” thông cáo nhấn mạnh.

Quỹ Chi Viện Chống Tội Phạm Bán Lẻ Có Tổ Chức, sẽ phân bổ $267 triệu cho 55 thành phố và các quận tại California, nguồn ngân quỹ được Ủy Ban Cải Chánh Tiểu Bang và Cộng Đồng phê chuẩn nhằm chống các loại tội phạm kể trên. (TTHN)

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights