Sun. Oct 1st, 2023

Có nhiều tin đồn về việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên Đối tác toàn diện chiến lược khi Tổng thống Biden thăm Việt Nam vào ngày 10/9. Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu về khoản tín dụng thuế liên bang 7500 nghìn ngày hôm nay và tìm thấy điều này:

Xe phải được sản xuất ở Bắc Mỹ

Bắt đầu từ ngày 18 tháng 4, toàn bộ khoản tín dụng thuế được chia thành hai phần. Để đủ điều kiện nhận 3.750 USD đầu tiên, ít nhất 50% linh kiện pin của xe phải được sản xuất hoặc lắp ráp ở Bắc Mỹ. Để có được khoản tiền 3.750 USD thứ hai, ít nhất 40% khoáng chất quan trọng được sử dụng trong pin phải được chiết xuất hoặc xử lý tại Hoa Kỳ. hoặc ở một quốc gia là Hoa Kỳ đối tác trong hiệp định thương mại tự do, hoặc chúng phải được làm từ vật liệu tái chế ở Bắc Mỹ. Những yêu cầu này sẽ ngày càng khắt khe hơn mỗi năm.

Source: https://www.consumerreports.org/cars/hybrids-evs/electric-cars-plug-in-hybrids-that-qualify-for-tax-credits-a7820795671/

Vậy, chỉ sản xuất xe ở Mỹ thôi là chưa đủ? Tôi đã kiểm tra https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements và nhận thấy rằng Việt Nam *không* nằm trong danh sách các quốc gia có hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ. Bạn có nghĩ rằng bằng cách nâng cấp mối quan hệ với Mỹ, giờ đây người mua Vinfast có đủ điều kiện nhận được 3750USD này không? Khi đó, Vinfast có thể chỉ cần thực hiện khuyến mãi 3-4k (điều này họ đã làm trong một số trường hợp) và do đó họ chỉ phải “trả” một nửa số tiền 7500USD này.

Ngoài ra, tôi muốn sử dụng chủ đề này để thảo luận về những cách mà tất cả các bạn nghĩ rằng việc nâng cấp mối quan hệ sẽ tác động đến Vinfast.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights