Sat. Dec 9th, 2023

 

    Tiểu bang New Hampshire từ cả trăm năm nay luôn là tiểu bang đầu tiên có bỏ phiếu bầu sơ bộ chọn đại diện của đảng ra tranh cử TT. Cách đây ít lâu, Biden áp lực Ủy Ban Quốc Gia phải thay đổi lịch bầu sơ bộ, cho South Carolina bầu đầu tiên. Nếu không tuân lệnh, New Hampshire sẽ bi loại, không cho tham gia bỏ phiếu và cử đại diện tham dự Đại Hội Đảng.

    Thứ sáu 1/9, chi bộ đảng DC tại đây biểu quyết bất tuân, sẽ tổ chức bầu sơ bộ đầu tiên, trước South Carolina. Bây giờ cụ Biden và Ủy Ban Quốc Gia bị kẹt cứng, không biết phải làm gì. Không loại New Hampshire thì mất hết uy quyền, mà loại New Hampshire thì Biden sẽ mất phiếu của tiểu bang và quan trọng hơn, mang tiếng coi thường tiểu bang này, sẽ đào sâu chia rẽ trong nội bộ đảng DC, có thể đi đến mất tiểu bang này vào tay CH trong cuộc bầu toàn quốc.

    Ta chờ xem.

https://www.foxnews.com/politics/new-hampshire-democrats-defy-biden-dnc-ultimatum-ditch-first-in-nation-primary

  • Cử tri DC không muốn Biden nếu…

     Một thăm dò của Tipp Insights cho thấy một nửa số cử tri DC không muốn Biden ra tranh cử nếu cụ thật sự có ăn hối lộ cùng với ông con Hunter.

    Trong khối cử tri Mỹ nói chung, hơn 2/3 (67%) cho rằng nếu cụ Biden bị chứng minh ăn hối lộ, cụ cần phải từ chức ngay (24%), hay bị đàn hặc truất phế ngay (43%). 15% cho cụ Biden ngồi đến hết nhiệm kỳ nhưng không được ra tranh cử lại. Chỉ có 8% chấp nhận cho cụ Biden ngồi tiếp rồi ra tranh cử lại (trong số 8% này chắc có tất cả đám vẹt tị nạn và truyền thông mù quáng vẹt).

    Quan điểm của đám vẹt tị nạn, cong lưng biện bạch cho Biden, cho rằng chuyện quan chức ăn hối lộ là chuyện bình thường, không có gì đáng làm to chuyện. 

https://tippinsights.com/half-of-dems-want-biden-gone-if-bribery-charges-are-true-i-i-tipp-poll/

Official White House Photo by Adam Schultz – via tipp insights (ảnh chụp màn hình TLT)

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights