Thu. Dec 7th, 2023

     

NguồnYoutube                      

Ngày đăng: 2023-08-26

 

 

https://youtu.be/a3P4Mw8PuBk

___OOO___

 

 

https://youtu.be/CjE80OnjvaE

___OOO___

 

 

https://youtu.be/XaGgA1WPHA8

___OOO___

 

 

https://youtu.be/aPwIciMfbfs

 

___OOO___

 

 

https://youtu.be/sRbBPpjt6IE

___OOO___

Ukraine ‘NUỐT CHỬNG’ tuyến phòng thủ cuối cùng, quân Nga không thể cứu viện tình hình nguy cấp

Tác giả HTD News            

NguồnYoutube                  

Ngày đăng: 2023-08-26

 

 

https://youtu.be/8FQB-kPs8yY

___OOO___

 

 

https://youtu.be/mH1ryg7UtE4

___OOO___

 

 

https://youtu.be/_O5yfLqeEg8

___OOO___

 

 

https://youtu.be/mL6IFnC6p9M

___OOO___

 

 

https://youtu.be/3iMQ3vjhT_U

___OOO___

 

Bỏ ra 200.000 usd TT Trump thu về số tiền khủng gấp 3.700 lần, bằng cả đời Biden vất vả tham nhũng

Tác giả QUỐC TẾ NỔI BẬT

NguồnYoutube                   

Ngày đăng: 2023-08-26

 

 

https://youtu.be/E68rpK_jzeY

___OOO___

 

 

https://youtu.be/EDqguoD9560

 

———-

 

Xem nhanh: Ngày 548 chiến dịch, Ukraine đến tuyến phòng thủ đầu tiên; không quân Nga suy yếu?

NguồnBáo Thanh Niên        

Ngày đăng: 2023-08-26

 

 

https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2023/8/26/xung-dot-nga–ukraine-ngay-548–16930551116231189103229.mp4

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights