LS Nguyễn Tâm vừa thắng kiện ông Kiêm Ái về việc: chụp mũ, vu khống, mạ lỵ danh dự người khác

Ở xứ Cờ Hoa này đúng là một nước văn minh nhất trên thế giới, bởi nó có tự do ngôn luận, tự do chính kiến, tự do quan điểm, tự do tôn giáo, tự do đảng phái, tự do hội họp, tự do báo chí. v.v… nhưng trong những thứ tự do đó nó đều phải nằm trong khuôn phép giới hạn của nó không ngoài mục đích để bảo đảm cho sự trật tự và an ninh của xã hội.
Đừng nghĩ rằng có tự do rồi cầm viết, bấm chuột tuôn ra những ngôn từ tục tĩu vô tội vạ do những bài vở có tính cách mạ lỵ, phỉ báng, chụp mũ, làm tổn thương tới nhân phẩm, danh dự của người khác mà không có trách nhiệm hay sao. Nếu đến pháp đình thì đây chỉ là một tội có tánh cách Dân Sự Civil Law thì bị phạt tiền chẳng hạn. Cụ thể như cái case mới đây của ông Kiêm Ái và LS Tâm Nguyễn.
Còn cầm con chuột lên và viết những lời hăm dọa có tính cách giết người, chết chóc, thử xem tội gì sẽ xảy ra. Đừng chơi dại mà thử chiêu này nhe, vì đây là tội thuộc Đại Hình “Criminal” hay là “Felony”, Chừng đó ngồi trong 4 bức tường khóc mà gỡ lịch cạn nước mắt đó nhe.
Nov 13/21