Sat. Dec 9th, 2023

 

Phó Chủ Tich CĐ Nguyễn Long phản biện Phạm K Long

Chúng tôi yêu cầu Đền Đức Thánh Trần và ông Phan Kỳ Nhơn lên tiếng xác định Có hay Không việc

1) Bùi Phát muốn loại trừ ông Phan Kỳ Nhơn
2) Bùi Phát đã email cho ông Nhơn đề nghị cho Vợ ông làm Thủ Quỹ Đền Đức Thánh Trần.

Hai sự việc trên đồng hương cần có sự trả lời để mọi việc được  minh bạch và lòng người ổn định.  Sự  việc này không nên im lặng.
Xin đa tạ
Bùi Phát 

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights