Sat. Dec 9th, 2023

Ngày 1/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã họp xem xét, kết luận xử lý kỷ luật đối với đồng chí Hồ Sỹ Điệp, Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông.

Qua xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông kết luận đồng chí Hồ Sỹ Điệp, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 3, Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông; nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới và các công trình trọng điểm tỉnh Đắk Nông đã vi phạm về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công các gói thầu thuộc hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc của Dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ. Nội dung vi phạm là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và của tổ chức đảng, cơ quan đồng chí công tác.

Căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hồ Sỹ Điệp bằng hình thức Khai trừ khỏi Đảng.

Đ.Diệu

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights