Thu. Dec 7th, 2023

Nhớ vui lòng đăng ký sẽ thay đổi 2 kênh KBCHNTV2 và Tiếng Quê Hương bằng kênh này:
https://youtube.com/@Nguyenhung-KBCHNTV

 

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights