Thu. Dec 7th, 2023

Hạm đội USS Ronald Reagan (CVN-76) Mỹ hôm 25/6 đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam, từ ngày 25 đến ngày 30/6.

Tàu sân bay Mỹ sắp thăm Đà Nẵng - Ảnh 2.

don-tau-3.jpg

Nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 8.
Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cập cảng Đà Nẵng - Ảnh 2.
Nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 4.

don-tau.jpg

Nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ thăm Việt Nam - Ảnh 10.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights