Sat. Dec 9th, 2023

 

Ông Võ Tường Kha bị cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Thể thao Việt Nam | Báo điện tử An ninh Thủ đô (anninhthudo.vn)

 

ANTD.VN –  Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam Võ Tường Kha bị cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Thể thao Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Võ Tường Kha bị cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Thể thao Việt Nam ảnh 1
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa tổ chức Kỳ họp lần thứ 18

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa tổ chức Kỳ họp lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.

Tại Kỳ họp, UBKT đã xem xét, thi hành kỷ luật Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Thể thao Việt Nam, thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, ý thức, thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra; căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Đảng ủy Khối kỷ luật Đảng ủy Bệnh viện Thể thao Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức khiển trách;

Ông Võ Tường Kha bị cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Thể thao Việt Nam ảnh 2
Ông Võ Tường Kha – Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Đối với ông Võ Tường Kha, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Thể thao Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại kỳ họp, về góp ý dự thảo quy trình kiểm tra, giám sát của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: UBKT Đảng ủy Khối đề nghị Tổ Biên tập tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban, hoàn chỉnh dự thảo văn bản báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo tiến độ.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights