Thu. Dec 7th, 2023

Tài Liệu vụ Voice nhập lậu người vào Canada- August 31, 2018

Hoàng Lan Chi

TÀI LIỆU VỤ VOICE ĐƯA LẬU NGƯỜI VÀO CANADA

Tóm tắt: Nhiều thuyền nhân vượt biển sau ngày quốc tế đóng cửa thì LHQ giải quyết: hãy về VN và sẽ được Mỹ cứu xét đi sau. Một số không hồi hương, trốn ở lại Phi hoặc Thái. Liên Hội người Việt Canada đã vận động xin CP Canada chấp nhận các thuyền nhân đã lang thang ở Thái trên 20 năm, được nhập cư Canada theo một số điều kiện. Voice-Trịnh Hội –Nam Lộc đã viết bài “lập lờ” đánh lận con đen ( đây là những cựu quân nhân! Tôi đã “lột mặt nạ” vụ này ba năm trước ) và xin tiền dân chúng vì mỗi đầu người cần khoảng 1500MK. Năm 2018, ô Nguyễn Thanh Tú, dựa vào các trang web của RFA, của VT-Định-Voice và đã khám phá: có ít nhất 11 người đã bị ép buộc hồi hương, rồi ( có lẽ được Trịnh Hội báo tin, lại vượt biên lần nữa, sang Thái) đi Canada. Điều này có nghĩa là danh sách khởi thủy 110 người mà Ts Cấn Lê, LHNV Canada, lập danh sách đưa Canada thì 11 người trong đó đã bị 11 người ( có lẽ do Trịnh Hội GIÚP ĐỠ RIÊNG?) này chiếm chỗ. Ngoài ra, chính Voice Canada cũng trả lời báo chí, vào 2017, là chỉ có thuyền nhân ở Thái trên 25 năm mới được đi Canada. Ts Nguyễn Đình Thắng cũng có bài viết, chỉ rõ: người nào đã bị ép hồi hương, rồi lại vượt biên lần thứ hai: sẽ không được coi là thuyền nhân đã ở Thái trên 20 năm. Vấn đề là: người phỏng vấn Canada, không chú ý, chỉ nhìn vào hồ sơ, được nộp bởi Lm Namwong ( mà thực chất là Trịnh Hội lập), chứng nhận họ là thuyền nhân đến Thái vào khoảng 1993 mà họ hoàn toàn không ngờ có điểm lắt léo là ( 11 người đã hồi hương!); do đó 11 thuyền nhân đó đã pass cuộc phỏng vấn. Đã có sự nghi ngờ Trịnh Hội ăn tiền của những người đó. Vì thế mới có sự tố cáo này. Ô Tú đã đưa hồ sơ cho Canada, thỉnh cầu CP không trục xuất những người ĐÃ NHẬP LẬU DO TRỊNH HỘI PHÙ PHÉP, mà nên nhận thêm 11 người khác đã bị lấy mất chỗ.

Hoàng Lan Chi

8/2018

§

§ Hoàng Lan Chi trả lời Nam Lộc ( HLC có lôi hai con NL vào hay kh ông chuyện Voice-Tú-Nam Lộc)- August 14, 2018

§ Ba bằng cớ về CT Nhân Đạo dành cho thuyền nhân bị kẹt trên 20 năm ở Thái-August 10, 2018

§ Links youtube Nguyễn Thanh Tú-Voice đưa lậu người vào Canad a-August 2018

§ Trả lời lần cuối cho bà Hồng Vân về vụ Tú-Voice-Nam Lộc- August 6, 2018

§ Ba chứng cớ về CT nhân đạo của Canada. Ô Tú xin Canada không trụ c xuất 12 người đi lậu, nhận thêm 12 người đã bị mất chỗ- August 6, 2018

§ Ô Nguyễn Thanh Tú chửi truyền thông thổ tả CA có đúng kh ông -August 4, 2018

§ Ts Nguyễn Đình Thắng -Người Việt tị nạn ở Thái Lan-July 31, 2018

§ Voice đưa lậu người vào Canada-về thách thức của MC Nam Lộc- July 25, 2018

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights