Sat. Dec 9th, 2023

 

KBCHNTV – Đúng như KBCHNTV đã khẳng định sẽ không có chuyện nước Mỹ sẽ vỡ nợ. Mọi thương lượng sẽ đưa nước Mỹ vào vận hội mới ngăn chặn sự vung tay quá trán của Joe Biden tránh tiền lệ tương lai. 

 

    Hạ viện tối thứ tư vừa qua đã phê chuẩn thỏa thuận về công nợ. Khi thỏa thuận đã đạt được sau điều đình giữa hai lãnh đạo của hai đảng thì quốc hội phê chuẩn là tất nhiên, tuy nhiên, cũng đã gặp nhiều chống đối. Bên CH, có 71 (48% hay gần một nửa) dân biểu thiên hữu chống vì phe DC nhượng bộ quá ít, trong khi bên DC có 46 (28%) dân biểu thiên tả chống vì phe DC nhượng quá nhiều.

 

 

https://www.foxnews.com/politics/house-passes-mccarthy-biden-debt-ceiling-deal-sends-senate-five-days-funding-crunch

    Một ngày sau, thượng viện cũng phê chuẩn luôn, với tỷ số 63-36; với 5 nghị sĩ DC chống cùng với 31 nghị sĩ CH (62% tổng số nghị sĩ CH; trong khi chỉ có 19 nghị sĩ ủng hộ). Ngay sau biểu quyết, thỏa thuận đã được gửi tới Tòa Bạch Ốc để Biden ký. Tối thứ sáu, cụ Biden đã lên tivi đấm ngực khoe công ngay.

https://www.foxnews.com/politics/senate-passes-bipartisan-debt-ceiling-bill-sends-bidens-desk

    Chủ tịch hạ viện McCarthy là người vui nhất vì thoát nạn, phe chống đối không đủ túc số để truất nhiệm ông.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights