Sat. Dec 9th, 2023

 KBCHNTV – Cảnh sát Westminster nhân ngày Chiến Sĩ Trận Vong 29/5/2023 cũng đã tổ chức một buổi lễ truy điệu các nhân viên cảnh sát đã quá vãng trong lúc đang thi hành nhiệm vụ:

Lt. Ronald W. Weber

 

Officer Steven L. Phillips

 Sgt. Marcus Frank

Có thể là hình vẽ ngẫu hứng về bản thiết kế và văn bản

Có thể là hình minh họa về bản thiết kế, cuống vé và văn bản

Mời KTG xem trọn bộ video buổi lễ

Có thể là hình ảnh về 10 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 7 người

Có thể là hình ảnh về 6 người và Ngôi mộ Chiến sĩ Vô Danh

Có thể là hình ảnh về 5 người

Có thể là hình ảnh về 6 người

Có thể là hình ảnh về 5 người và Ngôi mộ Chiến sĩ Vô Danh

Có thể là hình ảnh về 10 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về 6 người

Có thể là hình ảnh về 8 người

Có thể là hình ảnh về 9 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 6 người, kèn clarinet và đám đông

 

Chân thành cám ơn quý vị đã xem thước phim video giá trị này để tưởng nhớ những chiến sĩ cảnh sát Westminster nói riêng và nước Mỹ nói chung đã hi sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ

 

 

 

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights