Sat. Dec 2nd, 2023
Để ad giải thích rõ vụ VABA cho mọi người hiểu.
Clip phía dưới Nam Quan đính chính.
Tiệc ngày 25/2/23, do David Dương chủ tịch VABA đứng ra tổ chức, nhận tài trợ 100% từ Vietnam Airlines và Vinfast có sự tham gia của các nghị viên/dân biểu Việt thân với CSVN gồm: Charlie Chí Nguyễn, Nam Quan và Tạ Đức Trí.
Có tham gia của các +con Trương Quốc Huy và Trần Nhật Phong.
Nói thẳng, Mỹ cho phép lobby/ lobbying (vận động hành lang lang) với các dân cử, nhưng phải qua trung gian của những người trung gian như luật sự, công ty chuyên làm việc này…. và phải có thông báo cũng như xin phép đàng hoàng.
Trường hợp các dân biểu/ nghị viên kia đến VABA ăn tiệc là hoàn toàn phạm pháp theo luật hiện hành của Mỹ.
Các dân biểu đối lập, các bạn nên báo cáo vấn đề này cho các cơ quan của chính phủ Mỹ, các sinh viên có thể lấy đề tài này để thuyết trình trong các lớp học môn chính trị.
Trường hợp không/ chưa ai làm, ad sẽ báo cáo bằng email cho phía chính phủ Mỹ việc làm phạm pháp này của các nghị viên/dân biểu thân CSVN này.
Nguồn clip của Rinh Le. Trong đó Nam Quan và Huy Đức (đội nón) nói về vụ VABA ngày 25/2 tại Cali. Làm sai thì nên nhận lỗi đi, đính chính gì nữa.
KỸ SƯ TRANG

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights