Sat. Dec 2nd, 2023

 

Thông Cáo Báo Chí

Ngày 16 tháng 5, 2023

Ngày 5 tháng 5, 2023 bà Diann Dawson, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của tổ chức U.S. Committee for Refugees and Immigrants (USCRI) chính thức xác nhận là Ông Nam Lộc không được phép dùng danh nghĩa thành viên Hội Đồng Quản Trị của USCRI cho các bài viết:

  • Nam Lộc Trả Lời Nguyễn Đình Thắng, ngày 4 tháng 4, 2023
  • Nam Lộc trả lời đề nghị của ông Nguyễn Đình Thắng, ngày 15 tháng 4, 2023

Trong cả 2 bài này, Ông Nam Lộc vu khống tôi là cộng sản. Ở cuối mỗi bài, ông ta ký tên là Đại Sứ Quốc Tịch của Sở Di Trú và Quốc Tịch Hoa Kỳ và là thành viên Hội Đồng Quản Trị của USCRI. Khi ký tên như vậy thì Ông Nam Lộc ngụ ý đã lên tiếng trong các tư cách này.

Ngày 30 tháng 4, tôi gửi văn thư yêu cầu 2 nơi này phải cho biết, hạn chót là ngày 5 tháng 5, rằng nội dung của các bài viết kể trên có phải là lập trường của họ. Nếu không, thì họ phải chính thức lên tiếng minh định và có biện pháp kỷ luật đối với kẻ mạo danh.

Sau nhiều trao đổi qua điện thoại với tôi, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của USCRI đã gửi văn thư đúng ngày 5 tháng 5, xác nhận rằng:

“USCRI không đưa ra, khuyến khích, hoặc ủng hộ các tuyên bố liên quan và không liên quan đến việc Ông tố cáo hoặc liên quan gì đến tổ chức VOICE. Tuy Ông Lộc Nguyễn nhận mình là quản trị viên của USCRI, đó không phải là nội dung truyền thông được USCRI cho phép.”

Ông Nam Lộc bị bắt quả tang đã mạo danh để loè các người thiếu hiểu biết trong cộng đồng. Đó là nỗi nhục, là vết nhơ cho cộng đồng người Việt trước con mắt của một tổ chức phi chính phủ của người Mỹ.

Tôi tiếp tục yêu cầu Sở Di Trú và Quốc Tịch Hoa Kỳ xác định lập trường nếu không muốn trở thành mục tiêu của công luận bất lợi, áp lực chính trị từ các nhà lập pháp, và hành động pháp  lý tại toà án.

Tôi thách đố các phương tiện truyền thông Việt ngữ đã bợ đỡ Ông Nam Lộc khi đăng các bài viết của ông ta với lời vu khống tôi và mạo danh cơ quan chính phủ liên bang cũng như tổ chức định cư tị nạn hãy đăng tải thông cáo báo chí này của tôi trước ngày 31 tháng 5:

Quý vị hãy chứng tỏ là người có lương tri, có tự trọng và tôn trọng độc giả và khán giả của mình.

Tôi cũng yêu cầu Ông Nam Lộc chính thức xin lỗi tôi vì đã vu khống nếu không muốn đối mặt với các hậu quả pháp lý. Ông Nam Lộc còn phải xin lỗi đồng hương về hành vi mạo danh để loè thiên hạ.

Tôi kêu gọi những người có tinh thần công chính hãy giúp phổ biến thông cáo báo chí này kèm với văn thư chính thức của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của USCRI trên mạng xã hội, qua email và đến các phương tiện truyền thông Việt ngữ đứng đắn.

Nguyễn Thanh Tú

Email: nguyentut@hotmail.com

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights