Sat. Dec 2nd, 2023

BCH Trung ương Đảng thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sáchthôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Chiều 15/5, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Nguyễn Phú Cường

Ông Nguyễn Phú Cường

Theo đó, trong ngày làm việc thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Nguyễn Phú Cường sinh năm 1967, quê ở Bình Dương, là Thạc sĩ quản lý Kinh tế, cử nhân Tài chính công nghiệp.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội khóa XV.

Ông Cường đã trải qua nhiều vị trí công tác ở Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, làm Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

Năm 2005, ông làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, rồi làm Bí thư Thành ủy Biên Hòa cho đến năm 2014.

Sau đó, ông làm Phó chủ tịch UBND tỉnh và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai từ tháng 10/2015, kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai từ tháng 6/2016 cho đến khi ông về Quốc hội làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách từ 7/2021 cho đến nay.

Tháng 7/2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, ông Cường được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ 23 (tháng 11/2022), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận dấu hiệu vi phạm của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai.

Kết luận nêu rõ, trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai và nhiều lãnh đạo địa phương thời kỳ đó, trong đó có ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Ngày 30/3, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 – 2020 vì đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý tài chính, đầu tư, đấu thầu, sử dụng đất tại một số dự án.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh, trong đó có ông Nguyễn Phú Cường.

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc sáng 15/5/2023 tại Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về Chương trình Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại Kỳ họp thứ 5.

Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Phùng Đô

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights