Câu trả lời của nhà báo NPH:

Nguyen Phuong Hung

Dạ thưa bác Tổng. Bác đánh giá họ quá cao. Nếu có danh dự thì họ đâu làm những chuyện này. Vậy đã không có danh dự thì lời khuyên của Bác Trọng có giá trị không? Bác Trọng không nên “năn nỉ” sự tự giác liêm sỉ từ họ và cứ đút chúng vào lò như Bác đã và đang làm; nhưng Bác nên ra lệnh VKSND đừng giảm bớt từ 7 năm xuống 4. Vì cái ngòi tham nhũng nó ở chính chỗ này. Bác diệt tham nhũng nhưng chính cũng Bác mở cửa cho tham nhũng khác lên ngôi cơ hội chủ nghĩa. Tiền thu về tôi chưa hề nghe nói NNVN lấy lại (nghe nói 80% sẽ được giảm tội tù.) Nhưng đến nay chưa thấy ai đã trả và ai đã thu hay lại là một đám “mất danh dự” khác chia chác 80% đó với nhau? Tại sao trộm 1 con Vịt 7 năm tù, tham nhũng hàng ngàn tỉ cũng 7 năm tù giảm xuống còn 4 năm. $$$ của người “mất danh dự” đã chuyển lại ngân hành nhà nước chưa mà chưa bao giờ đọc thấy công bố?
PS: Trường hợp nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Thiếu tướng Công An Nguyễn Đức Chung nghe nói đã hoàn nhưng chưa thấy chứng minh bằng hình ảnh hay video? Ai đưa và đưa ai và ai nhận, ai làm chứng có làm biên bản hay sao kê. Nếu trả bằng tiền mặt cái này mệt à (ai đếm và đếm bao nhiều ngày) có thừa phát lại (kiểm toán) ký nhận không?
 

Trân trọng cám ơn TBT một trong những lãnh đạo của CHXHCNXH tôi kính trọng. 2 người khác Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam tôi cũng kính trọng nhưng không hiểu vì sao phải từ chức trong lúc diều đang bay ở độ cao nhất của chức vụ.

Một nhà báo hải ngoại rất quan tâm NQ36

Nguyễn Phương Hùng 

 

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights