Sat. Dec 2nd, 2023

 

New flag policy is rejected

 

THE FLAG of [South] Vietnam is displayed in Westminster for a week in April (Flickr/John Sonderman).

 

Bởi Jim Tortolano/Orange County Tribune

Một đề xuất mở rộng số lượng cờ kỷ niệm tung bay trên các khu đất của thành phố đã bị Hội đồng thành phố Westminster từ chối vào tối thứ Tư 10/5/2023.

Hội đồng đã bỏ phiếu với tỷ lệ 3 trên 2 – với các Ủy viên Hội đồng Carlos Manzo và Kimberly Ho phản đối – không thực hiện hành động nào đối với đề nghị của Manzo về việc áp dụng chính sách treo cờ tương tự như chính sách được Hội đồng Thành phố Riverside phê duyệt gần đây.

Vào ngày 2 tháng 5, RCC đã phê duyệt một chính sách cho phép các cờ như những cờ tuân theo Tháng lịch sử của người da đen (tháng 2), Tháng tự hào của LGBTQ (tháng 6) và Tháng của người Latinh/Tháng di sản (15 tháng 9 đến 15 tháng 10).

Manzo nêu quan điểm rằng thành phố treo cờ của Việt Nam Cộng Hòa cũ trong một tuần lễ để kỷ niệm sự sụp đổ của Sài Gòn vào tháng 4 năm 1975.

Manzo nói: “Có rất nhiều nhóm đã phải chịu sự phân biệt đối xử và bằng cách treo cờ của họ, chúng tôi thể hiện tình đoàn kết với họ.

Nghị viên Amy Phan West trả lời rằng không thể treo cờ của mọi nhóm mong muốn điều đó và bảo vệ việc treo cờ Nam Việt Nam như một điều được cộng đồng có đông người Việt ủng hộ rộng rãi.

Cô ấy nói: “Nếu chúng tôi cho phép tất cả các lá cờ khác, chúng tôi sẽ mở ra một đống sâu bọ.

Westminster thường treo cờ Hoa Kỳ, California và cờ thành phố.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights