Thu. Dec 7th, 2023
Nghị viên Amy Phan West sẽ đệ đơn lên “kiện tòa án về cư dân Terri Rain” vì “bà ấy là một người điên khùng” LMAO (laughing my ass off – tiếng lóng có nghĩa như HDH hay nói vãi cho vài cục)! Trao đổi tin nhắn văn bản giữa Amy và Cảnh sát trưởng (Bà Terry cho biết có được thông qua yêu cầu đăng hồ sơ công khai)
“Bà ta (Terry) điên và nguy hiểm cho tôi và gia đình tôi” (LƯU Ý CỦA TÔI (TERRY) – AMY, TỐT NHẤT BẠN HÃY CẨN THẬN KHI ĐƯA RA BẤT KỲ CÁO BUỘC NÀO CHỐNG MỘT THÀNH VIÊN CÔNG CỘNG LÀ NGUY HIỂM CHO BẠN VÀ GIA ĐÌNH BẠN MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẰNG CHỨNG NÀO!)
Amy viết cho cảnh sát trưởng Darin: “Bà ấy thật thô lỗ. Darin, tại sao bà ấy không bị xóa bài? Terry phải được đưa ra khỏi Ủy viên Thương Mại của thành phố – bà ấy đã thề 3 lần và hét tên tôi 3 lần” LMAO laughing my ass off) !!!!!!
“Darin, hãy gọi cho Jodi Boyd, cô ấy có thể làm chứng” LMAO
Tin nhắn của tôi tới F-O-C-U-S của cô ấy (tra cứu từ viết tắt tiếng lóng LOL)

Amy is gonna file a “law site against terri rain” cuz “she is a carzy person” LMAO!

Text message exchange between Amy and the Chief (obtained via public records request)
“She is crazy and dangerous to me and my family” (NOTE FROM ME – AMY, YOU HAD BEST BE CAREFUL WHEN MAKING ALLEGATIONS AGAINST A MEMBER OF THE PUBLIC BEING A DANGER TO YOU AND YOUR FAMILY WITHOUT ANY EVIDENCE!)
“She is so rude. Darin, why is she not removed? Terry must be removed from chambers – she swore 3 times and shouted my name 3 times” LMAO!!!!!!
“Darin, please call Jodi Boyd, she can testified” LMAO
My message to her F-O-C-U-S (look up the slang acronym LOL)
May be an image of 1 person, phone and text that says 'Amy Darin, do you mind if can meet your K9 dog sometime? Absolutely! We are going to be doing coffee with the canine later this month. Would be a great opportunity for you to meet him. Christine will be announcing the date at Wednesdays Council Meeting. Mon, Mar 2-36 PM Can you talk? In meeting right now. Call Calluas as soon as ends Okay. I'm going to file law. Site against terri rain. She is a carzy person'
May be an image of text that says 'Amy What did she do? She got all my personal information and all the address live at in OC and my current address as well. She's making it public to everyone. She's crazy and dangerous to me and my family am trying to get you a prepaid code to signup for the service (PSAF) to get you address info off of the people find sites. Please. Thank you. Unfortunately it takes a while to work..... TextMessage'
May be an image of 1 person, ticket stub and text that says '7:11 Amy Mon, Mar at 5-27 PM Darin, please call Jodi Boyd. She can testified. [Name] Jodi Boyd [Mobile Unless she has a criminal allegation, no police involvement is warranted at this time. can explain when we talk. Tue, Mar at 2:56 PM'
May be an image of 1 person, phone and text that says '7:11 < Thank you WedMarBuk138PM Inapresentation Okay I'm coming to city hall early today Wed, Mar at6:46PL She is so rude Darin, why is she not removed Terry must be removed from Chambers she swore 3 times And shouted my name 3 times Ask the big guy your right we can. am believe we legally cannot. If the City Attorney can advise....? TextMessage'

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights