Sat. Dec 2nd, 2023
KBCHNTV – Xây năm 2021 hoành tráng hơn Mỹ Đình của Việt Nam vì lãnh đạo của họ không biết cách “rút ruột”
Nguyễn Đăng
Sân Morodok Techo có sức chứa hơn 60.000 người, trên mỗi ghế ngồi đều có mã QR. Đây là công trình trọng điểm để Campuchia tổ chức SEA Games 2023.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights