SACRAMENTO, California (NV) – CalOptima tích lũy quá nhiều tiền nhưng quản trị không hiệu quả và thiết thực trong việc phục vụ y tế cho gần 1 triệu người dân nghèo, cao niên, và bệnh tật ở Orange County.

Đó là kết luận của ông Grant Park, kiểm toán viên tiểu bang California, công bố hôm Thứ Ba, 2 Tháng Năm.

Trụ sở CalOptima tại Garden Grove. (Hình: Google Map)

Orange County, California, là nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, trong đó nhiều người được chăm sóc y tế và sức khỏe qua chương trình CalOptima, đặc biệt là các vị cao niên. Đây cũng là nơi có nhiều bác sĩ gốc Việt hành nghề và làm việc với CalOptima.

Tình trạng quản trị kém của CalOptima không những gây thiệt thòi cho những thành viên bị thiếu chăm sóc sức khoẻ mà luôn cả giới hành nghề y khoa như bệnh viện, trung tâm y tế, bác sĩ, y tá vì họ không có cơ hội cung cấp dịch vụ y tế cho người dân.

Ủy Ban Kiểm Toán Quốc Hội (JLAC) của tiểu bang California bổ nhiệm ông Park tiến hành kiểm toán ngân sách, dịch vụ và chương trình, và những thay đổi về tổ chức của CalOptima.

CalOptima là cơ quan quản trị chương trình Medi-Cal duy nhất tại Orange County và phục vụ gần 1 triệu thành viên mà phần lớn là giới cao niên, người thu nhập thấp, và người không có bảo hiểm y tế.

Bản kết luận kiểm toán của văn phòng ông Park xác định những vấn đề sau đây:

-CalOptima tích lũy số tiền thặng dư quá nhiều nhưng lại không sử dụng để nâng cao dịch vụ y tế cho người dân.

-CalOptima cũng giữ lại phần quỹ do tiểu bang và liên bang đưa xuống, gọi là “intergovernmental transfer” (IGT), lớn hơn so với các cơ quan quản trị y tế khác. Tuy nhiên, CalOptima lại không chi tiêu cho các chương trình đã được hoạch định, chẳng hạn như trả tiền khám nghiệm bổ sung cho những nhà cung cấp dịch vụ y tế trong chương trình Medi-Cal.

-CalOptima không tuân theo các thể thức tuyển nhân sự phổ biến khi thuê mướn một số người vào vị trí thuộc lãnh vực quản trị.

1-Tích luỹ nhiều tiền nhưng không nâng cao dịch vụ y tế

Theo báo cáo kiểm toán, CalOptima tích lũy được hơn $1.2 tỷ trong “quỹ sử dụng vô điều kiện” tính đến Tháng Sáu, 2022. CalOptima dành riêng $570 triệu trong số quỹ này làm ngân khoản dự trữ, mà văn phòng kiểm toán xác định là thận trọng, nhưng $675 triệu còn lại là khoản tiền thặng dư.

“Khoản tiền thặng dư $675 triệu này nên được xài để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế cho các thành viên,” Kiểm Toán Viên Park viết.

Việc dự trữ tiền để đối phó với những tình cảnh bất ngờ xảy ra là một chiến lược cần thiết mà những người quản trị cần thực hiện, tuy nhiên, CalOptima không những có nhiều tiền trong quỹ dự trữ cần thiết theo quy định mà còn “dư” quá nhiều tiền chưa xài đến.

Một quy định của Orange County, khi thành lập CalOptima, đòi hỏi cơ quan này phải luôn thận trọng duy trì quỹ dự trữ nhất định. Hội Đồng Quản Trị CalOptima đưa ra chính sách là luôn dự trữ nguồn tiền tương đương với giá trị chi trả trong thời gian từ 1.4 tháng đến 2 tháng. Phương thức này phù hợp các thông lệ tài chánh theo đề nghị của Hiệp Hội Giới Chức Tài Chánh Chính Phủ (GFOA).

Biểu đồ mức thu của CalOptima trong tài khoá 2022-2023 là trên $4 tỷ. (Hình: Văn Phòng Kiểm Toán California)

Cuộc kiểm toán cho thấy tính từ năm 2014 đến 2022, số tiền dự trữ của CalOptima tăng từ $156 triệu đến $570 triệu. Sự gia tăng này xảy ra một phần vì số thành viên tăng gần 50% nên số tiền tài trợ tăng 110% tính theo tỉ lệ thành viên.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là cùng khoảng thời gian trên, số tiền “thặng dự” tăng quá mức từ $142 triệu lên đến $675 triệu.

Đúng ra, số tiền $675 triệu này nên dùng để nâng cao việc chăm sóc y tế cho các thành viên mà qua đó chi trả cho những cơ sở cung cấp dịch vụ y tế và các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế.

So với quy định, CalOptima giữ lại khoản dự trữ lẫn tiền “thặng dư” ở mức tương đương với 3.5 tháng, vượt quá mức so với yêu cầu chỉ ở khoảng từ 1.4 đến 2 tháng.

Ngoài ra, các kiểm toán viên còn tìm thấy sơ xuất trong sự quản trị ở CalOptima làm thiệt hại cho người dân nghèo và người vô gia cư bất hạnh.

Bản báo cáo của Kiểm Toán Viên Park đề cấp đến trường hợp: Một sắc lệnh của Orange County đòi hỏi CalOptima đưa ra một bản kế hoạch tài chính nhằm cho biết việc sử dụng số tiền thặng dư cho các mục đích cụ thể, chẳng hạn như gia tăng phúc lợi cho thành viên. Thế nhưng, CalOptima lại không có kế hoạch chi tiêu tất cả số tiền thặng dư đó và đã gặp khó khăn trong việc sử dụng ngân khoản này kịp thời.

Mặc dù CalOptima giữ lại phần quỹ IGT nhiều hơn so với cơ quan quản trị y tế khác và phân bổ một phần đáng kể trong quỹ IGT cho các chương trình chăm sóc y tế cho những thành viên vô gia cư, nhưng lại không thực hiện đúng cam kết cung cấp dịch vụ y tế và giám sát một cách nhất quán việc sử dụng hiệu quả các khoản ngân quỹ cho mục đích này.

2-CalOptima giữ tiền lại từ quỹ IGT không trả nhiều hơn cho những nhà cung cấp dịch vụ y tế trong chương trình Medi-Cal

IGT là nơi chuyển các khoản tiền tài trợ ngân khoản liên bang cho những cơ quản quản trị y tế như CalOptima để có thể nhận được những khoản chi trả tối đa hợp lệ.

Ngân quỹ thặng dư quá mức của CalOptima, một phần, là do việc cơ quan này giữ lại ngân khoản trong quỹ IGT và không chi tiêu cho các chương trình đã được hoạch định, chẳng hạn như trả tiền dịch vụ y tế bổ sung cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế trong chương trình Medi‑Cal.

Những nhà cung cấp dịch vụ y tế được hiểu là các trung tâm y tế cung cấp các dịch vụ y-nha-dược trong chương trình Medi-Cal.

Mục đích của quy trình IGT là tăng các khoản thanh toán cho các cơ quan quản trị y tế, cho phép họ đền bù đầy đủ hơn trung tâm y tế cung cấp dịch vụ trong chương trình Medi‑Cal, bản báo cáo giải thích.

Từ tài khóa năm 2012–13 đến hết 2021–22, CalOptima đã nhận được $815 triệu trong quỹ IGT, trong đó CalOptima phân phối $582 triệu cho các trung tâm y tế và giữ lại $233 triệu.

Cho đến gần đây, CalOptima đã giữ lại một tỉ lệ quỹ IGT cao hơn đáng kể so với các cơ quan quản trị y tế khác.

CalOptima là nơi duy nhất trong số các cơ quan quản trị trên toàn tiểu bang giữ lại số tiền từ quỹ IGT ở mức trung bình gần 30% trong tổng số tiền IGT nhận được từ các năm tài chính 2012–13 đến 2021–22. Các cơ quan quản trị tương tự khác chỉ giữ lại 10% hoặc ít hơn trong khoảng thời gian gần đây, theo báo cáo.

Khác với CalOptima,  các cơ quan quản trị y tế khác chỉ giữ lại một tỉ lệ phần trăm nhỏ hơn trong quỹ IGT để có thể trả thù lao cho các nhà cung cấp và hỗ trợ chương trình Medi‑Cal, vốn là các mục tiêu của IGT.

Kiểm toán viên tiểu bang Grant Parks cũng phát hiện ra rằng qua việc giữ lại những khoản tiền từ ngân khoản liên bang CalOptima vẫn không thực hiện đúng cam kết cải thiện cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho cư dân Orange County, đặc biệt là người vô gia cư.

Hội Đồng Quản Trị CalOptima cam kết chi $100 triệu từ năm 2020 đến năm 2022 cho các sáng kiến y tế để hỗ trợ những người sống trên đường phố. Tuy nhiên, tính đến Tháng Sáu, 2022, chỉ có $60 triệu được phân bổ cho những nỗ lực đó và trên thực tế, chỉ có $34 triệu thực sự được chi tiêu, theo báo cáo.

Biểu đồ mức thặng dư $1.25 của CalOptima (Hình: Văn Phòng Kiểm Toán California)

3-Việc thuê mướn nhân sự quản trị thiếu minh bạch và bất thường

Bản báo cáo kiểm toán của ông Park nêu bật chuyện CalOptima có tỉ lệ thay đổi nhân sự cấp quản lý cao hơn so với các cơ quan quản trị y tế khác trong việc mướn người vào các vị trí quản trị những năm gần đây.

Trong mục này, bản báo cáo đưa ra hai điểm chính sau:

-Một cựu thành viên Hội Đồng Quản Trị CalOptima, đồng thời là một nhân viên chính phủ, dường như đã vi phạm luật tiểu bang để giữ chức vụ tổng giám đốc CalOptima tạm thời vào năm 2020.

-CalOptima có tỉ lệ thay đổi nhân sự cấp quản trị cao hơn so với cơ quan quản trị y tế khác và thiếu một văn bản về chính sách tuyển dụng. Hơn nữa, CalOptima cũng không làm các thực hành hay nhất hoặc áp dụng các quy trình tuyển dụng khi thuê ba trong số sáu tổng giám đốc.

Chi tiết

a-Báo cáo kiểm toán cho thấy: Một cựu thành viên hội đồng quản trị của CalOptima, không nêu tên, dường như đã vi phạm luật tiểu bang khi ông ký hợp đồng với CalOptima để giữ chức vụ tổng giám đốc tạm thời trong khi đang giữ một chức vụ trong chính quyền địa phương.

Mục 1090 của Bộ Luật Chính Phủ California nghiêm cấm các giới chức hoặc nhân viên của tiểu bang và địa phương có lợi ích tài chính trong bất kỳ hợp đồng nào do họ thực hiện với tư cách chính thức hoặc bởi bất kỳ hội đồng nào mà họ là thành viên.

Vào Tháng Ba, 2020, tổng giám đốc CalOptima, viết tắt CEO #1, tuyên bố từ chức vào Tháng Năm. Hội Đồng Quản Trị CalOptima chọn một trong số các thành viên để làm tổng giám đốc tạm thời (CEO #2) và ký hợp đồng làm việc với đương sự.

Cơ quan y tế CalOptima. (Hình minh họa: Google Maps)

Theo Mục 1090, đương sự bị cấm thực hiện một bản hợp đồng làm việc, tuy nhiên, hồ sơ cho thấy cố vấn pháp lý của CalOptima vào thời điểm đó đã không báo động về việc vi phạm luật này mà thuận theo ý của hội đồng quản trị, theo báo cáo của ông Park.

Các kiểm toán viên được cố vấn pháp lý hiện tại cho biết rằng chính ông cũng không hiểu vì sao một việc vi phạm pháp luật như vậy lại không được đưa ra trước Hội Đồng Quản Trị.

b-CalOptima có tỉ lệ thay đổi thành phần nhân sự cấp quản trị và không có văn bản minh bạch tiến trình thuê mướn.

Từ năm 2014 đến năm 2022, tỷ lệ thay thế cấp quản lý của CalOptima trung bình là 23% mỗi năm, và tỉ lệ này cao hơn trong những năm gần đây với 31% vào năm 2020 và 50% vào năm 2021, theo đánh giá bản báo cáo kiểm toán.

So với các cơ quan quản trị y tế tương tự, tỉ lệ thay đổi thành phần quản trị chỉ ở mức từ 6% đến 15%.

Với số lượng đáng kể các giám đốc điều hành mới mà CalOptima đã tuyển dụng trong những năm qua, các nhà kiểm toán dự doán rằng CalOptima có một chính sách tuyển dụng được xác định rõ ràng, phù hợp với các phương pháp hay nhất để lựa chọn những ứng viên đủ tiêu chuẩn thông qua quy trình tuyển dụng công bằng và nghiêm ngặt.

“Tuy nhiên, CalOptima không có chính sách minh bạch rõ ràng như vậy,” bản báo cáo nhận định.

Theo trưởng phòng nhân sự của CalOptima cho biết cơ quan này không có một văn bản về chính sách tuyển dụng nhân sự, thậm chí theo hiểu biết tốt nhất của bà trưởng phòng, kể từ khi thành lập, không hề có một văn bản như thế.

Một ví dụ về cách thực hành trong quá trình tuyển dụng mà không thể có được những ứng viên tốt nhất là CalOptima chỉ đưa ra thông cáo mướn người trên trang web trong vòng nhiều nhất là năm ngày. Trong khi đó, các cơ quan của tiểu bang có quy định tối thiểu phải 10 ngày.

Đương nhiên, khi một thông báo tuyển dụng kéo dài ít nhất 10 ngày sẽ thu hút được nhiều ứng viên hơn, và càng có nhiều người thì cơ hội tìm được người giỏi lớn hơn.

Việc tuyển người vào những vị trí quan trọng được Hội Đồng Quản Trị CalOptima thực hiện một các tùy tiện không theo một quy trình minh bạch.

Theo báo cáo, bà trưởng phòng nhân sự khai hồi Tháng Năm, 2020, Hội Đồng Quản Trị CalOptima thuê một công ty tuyển người vào vị trí tổng giám đốc thực thụ. Tuy nhiên, trên thực tế, công ty này và CalOptima không hề công bố việc tuyển mộ như thế. Đến Tháng Mười Một, Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm CEO #2 từ tạm thời sang qua giữ vị trí thực thụ.

Việc tuỳ tiện này được lập lại vào năm 2021. Hồi Tháng Bảy, 2021, Hội Đồng Quản Trị CalOptima tiếp xúc với một cá nhân có kinh nghiệm điều hành một bệnh viện ở miền Nam California để tư vấn một số vấn đề như tổ chức, tuyển mộ, và đóng góp ý kiến xây dựng.

Hai tháng sau, Tháng Chín, 2021, Hội Đồng Quản Trị tuyên bố CEO #2 về hưu vào Tháng Mười Một. Rồi bất chợt đến Tháng Mười Một, Hội Đồng Quản Trị CalOptima tuyên bố chọn người mà họ hỏi ý kiến vài tháng trước, như nêu trên, trở thành tổng giám đốc tạm thời, tạm gọi là CEO #3. Đến Tháng Ba, 2022, Hội Đồng Quản Trị tuyên bố CEO # 3 chính thức làm tổng giám đốc luôn, mà không qua một tiến trỉnh tuyển chọn.

Nói về việc này, bà trưởng phòng nhân sự cho biết chủ tịch Hội Đồng Quản Trị CalOptima từng đưa ra thông cáo báo chí về việc thông báo trên toàn quốc về việc tuyển mộ một tổng giám đốc. Nhưng trên thực tế, bà trưởng phòng khai Hội Đồng Quản Trị không hề đề cập đến việc tuyển người với phòng nhân sự và cho đến hiện tại bà vẫn không hề biết vì sao Hội Đồng Quản Trị lại không công bố việc tuyển mộ. (MPL) [đ.d.]

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights