Thu. Dec 7th, 2023

 

Theo giải trình từ phía Viettel Post, lợi nhuận quý 1 giảm so với cùng kỳ là do tăng chi phí vận hành và chi phí nhân công để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Doanh thu Viettel Post (VTP) xuống mức thấp nhất 11 quý, 100 đồng làm ra chỉ lãi vỏn vẹn 1,5 đồng - Ảnh 1.Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post – mã VTP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với doanh thu đạt 4.772 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức doanh thu thấp nhất của Viettel Post trong vòng 11 quý kể từ quý 2/2020.

Trong quý 1, doanh thu hoạt động thương mại giảm 24% xuống mức 2.672 tỷ đồng trong khi doanh thu dịch vụ chuyển phát chỉ giảm 6% so với cùng kỳ, còn gần 2.100 tỷ đồng. Biên lãi gộp của hoạt động thương mại vẫn rất mỏng tuy nhiên biên lãi gộp của mảng dịch vụ lại tăng từ mức 7,3% cùng kỳ lên 8,1%.

Nhờ đó, biên lãi gộp của Viettel Post đã được cải thiện đáng kể lên mức 3,7% so với con số 3,2% cùng kỳ và 2,2% của quý trước. Lợi nhuận gộp chỉ giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức 176,5 tỷ đồng.

Doanh thu Viettel Post (VTP) xuống mức thấp nhất 11 quý, 100 đồng làm ra chỉ lãi vỏn vẹn 1,5 đồng - Ảnh 2.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 23% lên gần 30 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính cũng tăng hơn 27% so với cùng kỳ lên gần 16 tỷ đồng. Chi phí bán hàng được tiết giảm 56% xuống còn hơn 6 tỷ đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng đến 76% so với cùng kỳ lên hơn 91 tỷ đồng.

Kết quả, Viettel Post lãi ròng 75,7 tỷ đồng, giảm 26,7% so với quý đầu năm ngoái. Biên lãi ròng chỉ 1,5% tương ứng 100 đồng doanh thu đem về vỏn vẹn 1,5 đồng lãi. Theo giải trình, lợi nhuận giảm là do tăng chi phí vận hành và chi phí nhân công để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Doanh thu Viettel Post (VTP) xuống mức thấp nhất 11 quý, 100 đồng làm ra chỉ lãi vỏn vẹn 1,5 đồng - Ảnh 3.

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản của Viettel Post đạt gần 5.250 tỷ đồng, giảm gần 500 tỷ so với thời điểm đầu năm. Tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn chiếm đến gần 43% tổng tài sản với số dư cuối kỳ hơn 2.200 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích luỹ được hơn 300 tỷ đồng.

Năm 2023, Viettel Post lên kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập khác là 18.464 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu do giảm doanh thu từ bán thẻ cào viễn thông trong khi doanh thu chuyển phát và logistics dự kiến tăng khoảng 30%. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến tăng gần 47% so với năm ngoái lên 376 tỷ đồng.

Trong năm ngoái, Viettel Post đã có kế hoạch chuyển sàn từ UpCOM sang HoSE. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về nhân sự ban điều hành, công tác thu hồi cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc phát sinh một số yếu tố khách quan và tình hình thị trường chứng khoán năm 2022, Viettel Post điều chỉnh kế hoạch chuyển sàn trong giai đoạn cuối năm 2023, đầu năm 2024.

Về phương án chi trả cổ tức năm 2022, Viettel Post dự kiến chi trả cổ tức tổng tỷ lệ 19,11% bao gồm 11,5% tiền mặt và 7,61% bằng cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là trong năm 2023, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Hà Linh

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights