Đánh phá cuộc BIỂU TÌNH ngày 5-April-2023

Một vài hình ảnh nhóm Tạ Trí, Nguyễn Hữu Chánh, do giáo sư Trần Thị Đào cầm đầu đến đánh phá  cuộc BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI Dân Cử gốc Việt Dự  Tiệc VABA do Cty quốc doanh cs Vietnam Airlines,  Vinfast Bảo Trợ,  …cuộc BIỂU TÌNH do các hội đoàn chống cộng sản và tay sai tại nam Cali tổ chức ngày 5-April-2023. trước tòa thị chính TP Westminster nam Cali.

 

Inline imageVợ chồng giáo sư Trần Thị Đào cầm đầu nhóm đánh phá.

 

Inline image
Inline image
Cái gì đây!?Hoàn toàn không mang màu cờ gì hết!!!

 

Inline image


Inline image
Vợ chồng GS Trần thị Đào hành hung người 
biểu tình, nhưng cảnh sát can thiệp kịp thời !!!
Inline image
Inline image
Inline image

Inline image

Inline image

Cảnh sát kịp thời đến ngăn chận hành vi bạo hành côn đồ của vợ chồng giáo sư Trần thi Đào và cách ly chúng ra xa đoàn biểu tình.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights