Thu. Dec 7th, 2023
HOA LAN CHIM
CHIM1.jpg
 
CHIM2.jpg
 
 
HOA LAN BẠCH HẠC
CHIM5.jpg
 
 
image.png
HOA LAN ONG
CHIM6.jpg
CHIM7.jpg
CHIM8..jpg
HOA LAN VỊT TRỜI BAY
CHIM8.jpg
CHIM9.jpg
LAN MẶT KHỈ
CHIM10.jpg
CHIM11.jpg
HOA IMPATIENS BEQUAERTII (HOA VŨ NỮ)
CHIM13.jpg
HOA LAN ITALICA (NGƯỜI ĐÀN ÔNG LÕA THỂ
CHIM14.jpg
CHIM15.jpg
HOA  CHIM VẸTimage.png
 
 
 CHIM18.jpgCHIM17.jpg
 
 
HOA MÔI
CHIM19.jpg
 
 
HOA Peristeria ElatCHIM20.jpg
 
 
HOA TIM VỠCHIM22.jpg
 
CHIM23.png
 
 
HOA CHIM XANH
CHIM24.jpg
 
 
HOA THIÊN ĐIỂUCHIM25.jpg
 
CHIM26.jpg
 
 
HOA MÓNG CỌP XANH
CHIM29..jpg
 
image.png
 
 
HOA MỎ VẸTimage.png
 
 
PHONG LAN Calceolaria Uniflora – “tập đoàn người ngoài hành tinh vui vẻ”.
image.png
 
image.png
 
 
HOA TAI THỎ
image.png

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights