VIỆT NAM TỰ CƯỜNG

 

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Sự kiện KẸO NGỌT VABA txPHÚCLỘCTHO THỌ BÁO HIỆU THÀNH TRÌ CHỐNG CỘNG TRÊN ĐÀ SỤP ĐÕ'

Ngừoi ta cứ hỏi Khi nào thì VC sụp đổ, chừng nào những người chống cộng về Việt Nam. Bọn chính trị xôi thịt chúng có câu trả lời cả (hoang tưởng), nhưng chúng không nói thế, chúng cứ hô hào chống cộng để lừa gạt tiên bạc và kiếm phiếu.
Tạ Đức Trí, khi còn là thị trửong hắn ra nghị quyết (ngăn VC xâm nhập), nhưng chính hắn cùng đồng bọn đi trình diện VC ở tiệc VABA.
Vụ tx Phúc Lộc Thọ cho thấy chúng tranh ăn, giành công và trơ trẽn ra sao? Và cũng ở đây ngừoi dân mới hiểu ra nhiều cơ sở kinh doanh trọng điểm trong cộng đồng VC đã thâu tóm cả.
Sau cùng việc cô Kẹo Ngọt xuất hiện, cho thấy giới trẻ họ không chịu ngăn sông- cấm chợ nữa. Họ muốn được tự do tư tưởng, tự do làm ăn, tự do đi lại.
Giờ đây câu hỏi trước kia được đặt ra KHI NÀO CÁC CÁ NHÂN, HỘI ĐOÀN LẬT ĐỔ ĐƯỢC CỘNG SẢN cần được đổ thành KHI NÀO THÀNH TRÌ CHỐNG CỘNG SỤP ĐỔ – VÀ BỊ CS THÂU TÓM như thế mới hợp thời, đánh giá đúng tình trạng. Thương thay cho đồng bào không chịu nghe lòng ngay,mà giờ ra cơ sự này.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights