VIỆT DŨNG

Ông Trần Văn Tân – cựu Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 5 tỉ đồng nhằm tạo điều kiện cho các công ty tổ chức cách li trong vụ chuyến bay giải cứu.

 

Facebooker Xuân Nghĩa Lê

VỤ CHUYẾN BAY GIẢI CỨU
1. Cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam 9 lần nhận hối lộ với tổng cộng 5 tỷ đồng
2. Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận hối lộ hơn 180 lần với tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng
3. Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng
Tổng cộng 3 ông này ăn hơn 49,6 tỷ đồng chỉ mỗi vụ “Chuyến bay giải cứu”.
Nếu quy đổi ra trường học ở vùng núi, vùng sâu vùng xa cho trẻ em với giá trị chừng 1 tỷ/trường thì mất đứt 49 ngôi trường
Nếu quy đổi ra trâu bò là đầu cơ nghiệp của bà con nông dân theo giá bình quân 40 triệu/con thì mất chừng hơn 1 nghìn con
Nếu quy đổi ra thóc thì đủ cứu trợ cả một huyện
Cũng may Đảng ta sáng suốt, trong sạch, vững mạnh nên mới đưa bọn hại dân, phản nước ra ánh sáng và chịu tội trước pháp luật.
Chứ cứ như bọn tư bản thì còn lâu nhá. Ở đâu chẳng có tham nhũng

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights