THE PEOPLE OF THE STATE OF NEW YORK –against DONALD J. TRUMP, Defendant.

DỊCH: Đại Bồi thẩm Đoàn Quận New York, với bản truy tố này, truy tố nghi phạm với tội LÀM HỒ SƠ GIẢ CÓ CHỦ ĐÍCH, phạm luật Penal Law #175.10. (luật NY) Tội như sau:

NGƯỜI DỊCH LƯU Ý: Tất cả tội này đều lấy HỒ SƠ NHÂN CHỨNG ra từ cựu luật sư của Trump Michael Cohen- người từng bị đi tù vì tội nói láo trước quốc hội Hoa Kỳ. Tất cả các tội chỉ phạm một luật số 175.1 của thành phố New York.

TỘI 1:

TẠM DỊCH: Nghi phạm, ngụ tại Quận New York và nơi khác, trong (ngày) hoặc khoảng (thời gian) Feb 14, 2017, với chủ ý lừa đảo (defraud) và có ý định phạm vào tội khác, giúp, trung hoà (conceal the commission) có ý làm sai hồ sơ của công ty (an enterprise) làm chứng nhân (to wit) hoá đơn từ Michael Cohen ngày 14 tháng 2, 2017, (đánh dấu) là hồ sơ của Donald J. Trump Revocable Trust, cất giữ và duy trì bởi Trump Organization. (trả tiền cho ai đó, nghi là cho cô điếm)

TỘI 2:

Tội giống như đã dịch như trên nhưng có chữ “further”, tội lừa có ghi ở Detailed General Ledger / Revocable Trust (tức là cuốn sổ ghi hồ sơ) ngày 14 tháng 2 của Donald Trump với (chỉ khác là cái) voucher số 842457 cất giữ và duy trì bởi Trump Organization. (voucher ghi số tiền trả cái gì đó cho ai)

TỘI 3: tội như trên, cùng ngày tháng với Voucher số 842460

TỘI 4: Tội y ngày tháng, có cùi check số 000138 (không rõ check gì – người dịch)

TỘI 5: NT (như trên) ngày 17/3/2017, nhân chứng có hoá đơn từ Cohen ngày 16/2/2017, được chuyển đi ngày 16/3/2017.

TỘI 6, 7, 8, 9, 10 cho đến tội 34 v.v.v. đều y chang, chỉ khác ngày tháng số check.

Để bạn đọc biết thêm 30 tội kế tiếp như sau: mỗi cái check, hoá đơn, voucher, chứng từ trả tiền từ luật sư Cohen là một tội. Đại khái là có 30 cái cùi check hay chứng từ đều kết thành một tội. Chỉ khác ngày tháng và số check, hoá đơn mà thôi. TẤT CẢ ĐỀU XẢY RA TRONG NĂM 2017.

Charles Nguyen

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights