***

       Inline image
 
               Lỗ Trí Thâm
Một dấu hiệu sỉ nhục vô tiền khoáng hậu…
Mới đây, một hình tượng kỳ quái xuất hiện trên màn ảnh, phía trước của thương xá Phúc Lộc Thọ. Trung tâm Thủ Đô của Người Việt Tỵ Nạn cộng sản Hà-Nội. Đó là con số 1975.  Con số này được vẽ ra như sau:

 “Số 19 mang lá cờ Mỹ. Số 75 mang lá cờ Việt Nam Cộng Hòa”

**Ý gì?.

 “Một sự thua chạy của Mỹ trước: Đó là con  số: 19và tiếp sau Mỹ là sự thua chạy của Miền Nam Việt Nam: Đó là con  số:75. Cả hai nước cùng nhau thua chạy năm 1975..

Yêu cầu chỉ dựng cờ vàng.

Mắc mớ gì thêm cờ Mỹ với con số   1975.?? 

Ai là người vẽ ra cái hình ảnh đểu cáng như vậy?. Triệu Phát  chủ Thương Xá ,  Nguyễn mạnh Chí ,Thị Trưởng Thị Xã Westminster (Thủ Đô NVTNCS).Hay là  Cộng Sản Hà-Nội .??

Nguyên nhân nào đã dẫn đến một hình ảnh ngầm ý chứa đựng một sự  “Sỉ Nhục Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ”, vô cùng đểu cáng chưa từng có trong suốt 48 năm qua ??!!.

** Nguyên Nhân:

Ít ngày trước, để lấy lại thiện cảm của đồng hương cho Nam Quan đắc cử Nghị Viên  (chó ngáp phải ruồi). Ngô Kỷ dẫn Nam Quan đến trước Thương Xá Phúc, Lộc Thọ mà chủ là Triệu Phát đề nghị: “dựng cột cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa”

Thay vì dựng cờ vàng, thì là trên màn ảnh, trước cửa Thương Xá, hình cờ Hoa-Kỳ và cờ Việt Nam Cộng Hòa với con số 1975 như  mô tả ở trên.

**Sỉ nhục;

Nếu không chấp thuận dựng cột cờ vàng VNCH  thì chiếu lên màn ảnh cờ VNCH mà thôi. Sao lại có thêm lá cờ Hoa Kỳ và con số 1975.??. Cờ  Mỹ và con số 1975 dính dấp gì đến yêu cầu trên??. Thực chất chỉ có ý đểu rằng: “Sự tháo chạy của hai lá cờ năm 1975”

Đau lòng !!. Chỉ còn ít ngày tới nữa là “tháng tư đen”.. Bốn mười Tám năm, gần một nửa thế kỷ, nỗi đau đã đóng vẩy, liền da. Nay, mỗi khi đi qua Thương Xá Phúc Lộc Thọ, nhìn thấy hình ảnh “Con số 1975. Cờ Mỹ chạy trước, cờ Việt nam Cộng Hòa chạy sau mà cay đắng. Căm giận kẻ nào Triệu Phát, Nguyễn mạnh Chí  hay cộng sản Hà-Nội, đã cố tình sỉ nhục, và khơi dậy nỗi đau muôn đời của người“Thua cuộc” !! và của 23 triệu người Việt Miền Nam sau vĩ tuyến 17, đã có được những tháng, năm thanh bình thuở xưa !!,. Chỉ vì

 “..Còn Tổ Quốc thì còn tất cả.. Mất Tổ Quốc là mất tất cả.”
(Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu)…

Nhưng không vì thế mà chịu đựng sự sỉ nhục kể trên!!

                Thủ Đô Little Saigon

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights