Story by Jake Arky

California


Số tiền ước tính: $200 đến $1.050, tùy thuộc vào thu nhập của bạn, tình trạng nộp đơn và liệu bạn có người phụ thuộc hay không. Kiểm tra với Hội đồng thuế nhượng quyền thương mại California để biết các tiêu chuẩn cần thiết.

Cư dân của tiểu bang Vàng có thể quen thuộc với các khoản thanh toán kích thích kinh tế của California, từng được gọi là “Hoàn thuế cho tầng lớp trung lưu”, dành cho những công dân đã nộp thuế tiểu bang California năm 2020 trước ngày 15 tháng 10 năm 2021 và sống toàn thời gian ở California trong một thời gian dài. tối thiểu sáu tháng trong năm 2020.

Miễn là người dân California không thể bị coi là người phụ thuộc nộp thuế năm 2020 trên tờ khai thuế của người khác và không vượt quá giới hạn tổng thu nhập đã điều chỉnh của California — $250.000 cho người độc thân và các cặp vợ chồng khai thuế riêng hoặc trên $500.000 hoặc những người khác — thì cơ hội là một khoản thanh toán đang được thực hiện trong nửa đầu năm 2023.

 

Idaho

a view of a city
Số tiền ước tính: Lớn hơn (1) $75 mỗi thành viên gia đình hoặc (2) 12% nghĩa vụ thuế trước các khoản tín dụng, thuế “khác”, các khoản thanh toán cho khoản giảm giá của năm đầu tiên. Bằng số tiền lớn hơn (1) $600 đối với các cặp vợ chồng khai thuế chung hoặc $300 đối với tất cả những người khai thuế khác, hoặc (2)10% nghĩa vụ thuế năm 2020 trước các khoản tín dụng, thuế bổ sung, thanh toán và quyên góp.

Đó là một phép toán phức tạp cộng lại thành một khoản tiền tốt cho cư dân Idaho. Năm ngoái, tiểu bang đã ban hành hai khoản giảm thuế cho những cư dân đủ năm đã nộp thuế thu nhập của tiểu bang Idaho cho năm 2020 và 2021 vào cuối năm 2022. Các khoản thanh toán giảm giá sẽ được gửi trong suốt năm 2023 cùng với thời điểm cư dân Idaho nộp các tờ khai thuế cần thiết vào năm 2022 .

Cư dân có thể cập nhật trạng thái các khoản thanh toán giảm giá của họ và tìm hiểu thêm thông tin qua phần Câu hỏi thường gặp của Ủy ban Thuế Idaho.

Maine

a large stone statue in front of a building

Số tiền ước tính: $450 cho người khai thuế cá nhân, $900 cho người khai thuế chung trên tờ khai thuế tiểu bang năm 2021.

Có một khoản thanh toán mới cho năm 2023 dành cho cư dân Maine sống toàn thời gian ở tiểu bang và đã nộp tờ khai thuế cho năm 2021 không muộn hơn ngày 31 tháng 10 năm 2022. Khoản thanh toán này được gọi là “Khoản thanh toán cứu trợ năng lượng mùa đông”. Miễn là tổng thu nhập đã điều chỉnh của liên bang (AGI) được báo cáo trên tờ khai thuế Maine năm 2021 thấp hơn 100.000 đô la (người nộp thuế độc thân và các cặp vợ chồng khai thuế riêng), 150.000 đô la (chủ hộ) hoặc 200.000 đô la (những người kết hôn khai thuế chung), người nộp thuế có thể đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán được gửi không muộn hơn ngày 31 tháng 3 năm 2023.

New Jersey

a small boat in a body of water with a city in the background

Số tiền ước tính: Phụ thuộc vào thu nhập năm 2019 và liệu cư dân là chủ nhà hay người thuê nhà trong năm đó.

Chương trình Giảm thuế ANCHOR sẽ gửi các khoản giảm giá 1.500 đô la cho cư dân New Jersey sở hữu nhà vào năm 2019, với tổng thu nhập từ 150.000 đô la trở xuống vào năm 2023. Chủ sở hữu nhà có thu nhập hộ gia đình từ 150.001 đến 250.000 đô la sẽ được thanh toán 1.000 đô la. Những người thuê nhà ở New Jersey có tờ khai thuế năm 2019 cho thấy thu nhập từ 150.000 đô la trở xuống có thể được giảm 450 đô la.

Theo hướng dẫn về thuế của tiểu bang, cư dân New Jersey đủ điều kiện đủ điều kiện nhận $500 cho mỗi người có ITIN được liệt kê trên tờ khai thuế của họ theo chương trình ITIN.

 

New Mexico

Số tiền ước tính cho khoản hoàn trả đầu tiên: $500 cho người khai thuế là người khai thuế chung, chủ hộ hoặc vợ/chồng còn sống có thu nhập năm 2021 dưới $150.000 và $250 cho cư dân độc thân và các cặp vợ chồng có tờ khai thuế năm 2021 riêng biệt.

Số tiền ước tính cho khoản hoàn trả lần thứ 2: 1.000 đô la cho những người khai thuế chung, chủ hộ và vợ/chồng còn sống, và 500 đô la cho những cư dân độc thân và các cặp vợ chồng khai thuế riêng vào năm 2021.

Không, bạn không nhìn thấy gấp đôi: New Mexico đã lên kế hoạch giảm giá cho cư dân vào năm 2023. Miễn là bạn nộp tờ khai thuế tiểu bang New Mexico năm 2021 trước ngày 31 tháng 5 năm 2023 và vẫn không được xác nhận là người phụ thuộc vào tờ khai thuế của người khác, thì bạn có thể đủ điều kiện cho khoản thanh toán kích cầu đầu tiên.

Gói kích thích thứ hai là một phần của dự luật dự kiến được thông qua vào cuối tháng Ba.

Pennsylvania

Số tiền ước tính: $250 đến $650 đối với chủ sở hữu nhà đủ điều kiện, $500 hoặc $650 đối với người thuê nhà đủ điều kiện và tối đa $975 đối với một số công dân cao tuổi.

Nếu bạn là cư dân Pennsylvania ít nhất 65 tuổi, góa phụ ít nhất 50 tuổi hoặc người khuyết tật ít nhất 18 tuổi, thì bạn có thể đăng ký thanh toán kích thích với “Thuế tài sản/tiền thuê nhà chương trình giảm giá”. Giới hạn thu nhập hàng năm là $35,000 cho chủ nhà và $15,000 cho người thuê nhà.

Cũng lưu ý rằng 50% lợi ích An sinh xã hội được loại trừ, cũng như giảm xuống 70% bất kỳ khoản giảm giá nào vào năm 2021 đối với thuế bất động sản.

South Carolina

a train cake sitting on top of a building

Số tiền ước tính: Tùy thuộc vào tình trạng nộp đơn của bạn đối với nghĩa vụ thuế thu nhập năm 2021 của Nam Carolina, trừ đi các khoản tín dụng, với số tiền hoàn lại giới hạn ở mức 800 đô la.

Do ảnh hưởng của Bão Ian, các khoản giảm giá của Nam Carolina sẽ được phân phối theo hai giai đoạn, tùy thuộc vào ngày bạn nộp tờ khai thuế vào năm 2021 với tiểu bang Nam Carolina.

Những người nộp trước ngày 17 tháng 10 năm 2022 lẽ ra đã có tiền, trong khi những người nộp trễ hạn nhưng nộp trước ngày 15 tháng 2 năm 2023 sẽ nhận được séc không muộn hơn ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Nếu bạn là cư dân Nam Carolina và thắc mắc về tình trạng séc của mình, hãy sử dụng công cụ theo dõi của Cục Doanh thu Nam Carolina để theo dõi khoản giảm giá của bạn.

 

 

 

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights