Dược sĩ đã nộp hóa đơn cho sở Y tế An Sinh Xã hội những toa thuốc của thân chủ nhưng không hề đưa thuốc cho bệnh nhân, nhân viên thẩm quyền cho biết.

An Orange County pharmacist will pay millions of dollars to settle a fraudulent billing case, according to authorities.
An Orange County pharmacist will pay millions of dollars to settle a fraudulent billing case, according to authorities. (Shutterstock)

GARDEN GROVE, CA — Một dược sĩ ở Quận Cam thỏa thuận trả gần 4 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc rằng cô ta đã lập hóa đơn gian lận cho sở y tế Medicare đối với các loại thuốc không bao giờ được cấp phát, theo nguồn tin của nhà chức trách.

Gisele Nguyễn, ở Huntington Beach, đã đồng ý trả 3,93 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Nhà chức trách cho biết trong ít nhất 5 năm, bắt đầu từ năm 2014, Nguyễn, kinh doanh với tên Natico Pharmacy ở Garden Grove, đã gian lận nộp đơn yêu cầu Phần D của Chương trình Medicare cho các toa thuốc không bao giờ được cấp cho người thụ hưởng. Theo các nhà chức trách, hồ sơ kiểm kê cho thấy nhà thuốc đã không mua đủ thuốc để mua tất cả các đơn thuốc được lập hóa đơn cho Medicare.

“Các chương trình chăm sóc sức khỏe của liên bang cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan trọng cho hàng triệu người Mỹ,” Phó Trợ lý Tổng chưởng lý Brian Boynton, người đứng đầu Bộ phận Dân sự của Bộ Tư pháp, cho biết trong một thông cáo báo chí. “Chúng tôi sẽ quy trách nhiệm cho những ai tìm cách lừa đảo các chương trình này, kể cả bằng cách lập hóa đơn cho hàng hóa hoặc dịch vụ mà họ không cung cấp.”

Bạn có thể báo cáo các mưu mẹo và khiếu nại về khả năng gian lận, lãng phí, lạm dụng và quản lý yếu kém cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh theo số 800-447-8477.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights