Tác giả HTD News
NguồnYoutube                
Ngày đăng: 2023-03-22
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
___OOO___
———-
Xem nhanh: Ngày 391 chiến dịch, Ukraine sẽ sớm có xe tăng Abrams, đạn DU; sẽ phản công cô lập Crimea?
NguồnVideo Báo Thanh Niên        Ngày đăng: 2023-03-22

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights