Người gửi: Nguyen Hung                                                             22 tháng 3,  2023
Freelance Reporter
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202 http://kbchntv.net
email: bacha52@gmail.com

 

Nơi nhận: Honorable Christine Cordon
City Manager of Westminster City, California
Lawyer Christina Bettenhause
City Attorney, Westminster City, California

 

Đồng gửi: Honorable Mayor, Chi Charlie Nguyen
Honorable City Council members
Administration Office, Westminster City, California

 

 

Chủ đề:   Thị trưởng Charlie Chí Nguyễn Westminster tiếp tục lạm dụng chức vụ tự do ban phát bằng tưởng lục

 

 

Kính thưa quý vị,

 

Trong những ngày vừa qua sự kiện “VABA Gala New Year 2023” tổ chức tại Milpitas, California ngày 25 tháng 2 năm 2023 đã tạo nên những nguồn dư luận bất mãn cho cử tri thành phố Westminster và toàn thể dư luận Nam – Bắc California cũng như trong dư cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Ngày 8 tháng 3, 2023 tôi đã viết thư nhưng không thấy trả lời nên hôm nay tôi chỉ trích đích danh thành phố West đã âm thầm hay ngầm làm ngơ để cho Thị trưởng Chatlie Nguyễn Mạnh chí tiếp tục làm chuyện sai trái:

 

 

 1. Giờ thành phố không dấu diếm chính thức “ban lệnh” phát biểu chỉ còn 3 phút. Tốt. Điều này tôi thích vì chứng tỏ Thị trưởng đã biết sợ trước sự bất mãn của cư dân. Điều quan trọng không phải thời lượng mà là nội dung chúng tôi đã phát biểu. Chất lượng hơn số lượng. Nhà tỉ phú nổi tiếng thế kỷ 19 là Ray Kroc, Tổng Giám Đốc tập đoàn thức ăn nhanh McDonald nói: “the quality of a leader is reflected in the standards they set for themselves.” Như vậy 3 phút là Thị trưởng đã sợ hãi không dám đối đầu với sự thật phủ phàng nếu không nói là gian xảo và lừa bịp. (hình 1)

 

 1. Thị trưởng Charlie Chí Nguyễn và Phó Thị trưởng Namquan Nguyễn đi dự VABA Gala New Year 2023 đã tham dự với tư cách đại diện thành phố vì đã trao bằng tưởng lục cho tổ chức VABA vậy:

 

 1. Vấn đề chi phí cho 2 nghị viên này có xử dụng ngân khoản của thành phố tức tiền của dân đóng thuế không? Xin mẫu báo cáo tài chính 700 cho chuyến đi.
 2. Phải chăng Thị trưởng Charlie Chí Nguyễn và Namquan Nguyễn đã nhân danh thành phố Westminster để trao bằng công nhận hiệp hội VABA? (hình 2)

 

 1. Hiệp hội VABA là một tổ chức tư nhân ở miền bắc California chưa hề có những đóng góp thiết thực nào cho thành phố Westminster của chúng ta như vậy việc nhân danh thành phố để trao bằng tưởng lục cho VABA là hợp lý hay bất hợp pháp?

 

 1. Hội đồng thành phố có biết VABA đã bị ngưng giấy phép hoạt động tại tiểu bang California từ ngày 5 tháng 10 năm 2021 hay không? (hình 3)

 

 1. Tệ hại hơn nữa Thị trưởng Charlie Chí Nguyễn và Phó Thị trưởng Namquan Nguyễn cùng có mặt trên sân khấu để trao bằng “Công Nhận” tổ chức VABA với những chi tiết mà không có lý do thuyết phục:
 • Thị trưởng Charlie Chí Nguyễn không những “công nhận” tổ chức VABA mà ông ta còn nhân danh thành phố Westminster hứa hẹn “Thành phố Westminster mong muốn xây dựng mối quan hệ đối tác kinh doanh và kết nối mạnh mẽ với VABA trong tương lai. Điều này Thị trưởng Charlie đã thông báo cho thành phố hay được thành phố cho phép thiêt lập quan hệ kinh doanh và trở thành một thành viên trong VABA hay không? (hình 4)
 • Cả hai Thi trưởng Charlie Chí Nguyễn và Phó Thị trưởng Namquan Nguyễn chỉ mới nhiệm chức ngày 11 tháng 1 năm 2023 thì đã có những dịch vụ gì với nhóm VABA mà dám làm giấy công nhận ban khen cho ông David Dương? Tiên David Dương ủng hộ quỹ tranh cử?
 • Nguy hiểm hơn nữa Thị trưởng Charlie Chi Nguyễn và Phó Thị trưởng Namquan Nguyễn có vi phạm luật Brown Act khi có họp âm mưu kế hoạch bên ngoài hội đồng thành phố để dùng danh xưng thành phố Westminster làm việc khuất tất này nếu không nói là phạm pháp này không?
 • Theo luật hiện hành khi giả mạo chữ ký để lập văn bản là một tôi trọng. Vậy việc Thị trưởng Charlie Chi Nguyễn xử dụng chữ ký e-sign của đồng viện là Kimberly Hồ và Carlos Manzo có phạm tôi với hội đồng thành phố Westminster hay không? Nếu có thì Giám đốc và Luật sư thành phố sẽ có thái độ gì? (hình 5 – 6)
 • Đây là lần thứ hai (có thể đã có hơn 2 lần mà chúng tôi chưa phát hiện) Thị trưởng Charlie Chí Nguyễn đã công khai và ngang nhiên qua mặt thủ tục hành chính của thành phố để trao bằng tưởng lục mà không thông qua bất cứ một thủ tục nào công khai hay âm thầm vận động với thành phố. Lần trước với ông Nguyễn Hữu Chánh của tổ chức Liên Minh Dân Tộc Việt Nam. Lần này với tổ chức VABA. Trước đây Thị trưởng Trí Tạ cũng đã làm với tài tử Ngô Thanh Vân và đã bị thu hồi bằng tưởng lục. (hình 7 – 11 sự liên hệ của ông David Dương và VABA với Nhà Nước Việt Nam.)

 

Tôi gửi thư này đến Giám đốc và Luật sư thành phố Westminster theo nguyện vọng của độc già https://KBCHTV.net và cử tri thành phố Westminster mong được sự trả lời của 2 vị. Cá nhân tôi và nhiều người không còn tín nhiệm tam nhân bang Charlie – Namquan và Amy nên xin tố cáo thẳng luật sư và Giám đốc quản trị Hội đồng thành phố Westminster không phải là công cụ cho bất cứ cá nhân nào dựa vào ảnh hưởng và sức mạnh của đảng phái chính trị nào để khuynh loát những hoạt động phe nhóm, thiếu tự do và dân chủ. Nhất là xem thường dư luận và luật pháp. Không ai có quyền ngồi lên luật pháp.

 

Trước đây tôi đã từng khiếu nại sự gian xảo, bịp bợm của 2 nghị viên Charlie Chí Nguyễn và Namquan Nguyễn với tất cả những dẫn chứng kể cả án tòa. Nhưng thành phố Westminster đã không quan tâm mà còn có vẻ bao che cho những hành vi sai phạm thiếu chuyên môn và vi phạm luật lệ coi thường cử tri Westminster. Tôi nhắc lại sự việc tôi trình bày hôm nay cũng sẽ dùng để bổ túc 2 hồ sơ thưa kiện thành phố sắp tới của tôi trong tương lai. Quý vị đừng trách tôi đã không cảnh báo hoặc phân trần phải trái. Với tòa án tôi sẽ chứng minh những thiện chí của tôi từ đầu tháng 1/2023 đến nay đã quá đủ kiên nhẫn. Vụ kiện nếu có thì lần đầu tiên sau 48 năm ở Mỹ tôi phải kiện một thành phố tại nước Mỹ và là thành phố thân yêu nơi tôi chọn để dưỡng hưu và đối tác kiện lại chính là những người đồng hương Việt Nam đang giữ những chức vụ quan trọng trong hội đồng thành phố. Chuyện đáng buồn ngoài ý muốn nhưng không thể bỏ qua.

 

Trong khi chờ đợi sự quan tâm và quyết định của quý vị. Xin Thượng Đế ban ơn cho mọi người và sức khỏe để tiếp tục điều hành tốt đẹp.

 

Trân Trọng

__________________________________________

Nguyen Hung
Editor-In-Chief
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202
http://kbchntv.net
email: bacha52@gmail.com

cc:

– Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC

 

Bản Anh Ngữ:

 

From:        Nguyen Hung                                                             March 22 2023
Freelance Reporter
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202 http://kbchntv.net
email: bacha52@gmail.com

 

To:            Honorable Christine Cordon
City Manager of Westminster City, California
Lawyer Christina Bettenhause
City Attorney, Westminster City, California

 

Thru:         Honorable Mayor, Chi Charlie Nguyen
Honorable City Council members
Administration Office, Westminster City, California

 

Subject: Mayor Charlie Chi Nguyen Westminster continues to abuse his position of freedom granted Certificate of Recognition

 

 

Ladies and gentlemen,

 

In the past few days, the event “VABA Gala New Year 2023” held in Milpitas, California on February 25, 2023 has created sources of public discontent among voters in Westminster and the entire public in Southern and Northern California, as well as in the Vietnamese community in the United States. On March 8, 2023 I wrote a letter but did not receive a reply, so today I personally criticize the city of West for quietly or implicitly ignoring Chatlie Mayor Nguyen Manh Chi to continue doing the wrong thing:

 

Mayor Charlie Chi Nguyen and Deputy Mayor Namquan Nguyen who attended the VABA New Year Gala 2023 as city representatives for awarding the certificate of merit to the VABA organization:

 

 1. Now the city does not hide the official “order” to speak only 3 minutes. Good. This I like, because it shows that the Mayor was afraid of the discontent of the residents. What matters is not the duration but the content we speak. Quality over quantity. The famous 19th century billionaire Ray Kroc, CEO of McDonald’s fast food chain said: “the quality of a leader is reflected in the standards they set for themselves.” Thus, for 3 minutes, is the definition of the Mayor was afraid to confront the truth, I meant Mayor is cheating and deceitful. (Figure 1)

 

 1. Does the cost of these two councils use city funds or taxpayers’ money? I am asking for financial statement form 700 report for the trip.
 2. Are Mayor Charlie Chi Nguyen and Vice Mayor Namquan Nguyen on behalf of the city of Westminster awarded the certificate of recognition of the VABA association? (Figure 2)

 

 1. The VABA is a private organization in northern California that has never made any substantial contributions to our city of Westminster so whether it is appropriate or illegal to award a certificate to VABA on behalf of the city?

 

 1. Is the City Council aware that VABA has been discontinued legal organization in California from October 5, 2021? (Figure 3)

 

 1. Worse still, Mayor Charlie Chi Nguyen and Deputy Mayor Namquan Nguyen were on stage to present the VABA “Accreditation” certificate with details without convincing reasons:

 

– Mayor Charlie Chi Nguyen not only “recognizes” the organization of VABA, but he also promises on behalf of the city of Westminster, “The City of Westminster wishes to build a strong business partnership and connection with VABA in the future.” Has Mayor Charlie informed the city or been authorized by the city to establish a business relationship and become a member of the VABA? (Figure 4)

 

– Both Mayor Charlie Chi Nguyen and Vice Mayor Namquan Nguyen just took office on January 11, 2023, what services have they provided to the VABA group that dared to make a certificate of commendation for Mr. David Duong? Election campaign’s donation?

 

– Even more dangerous, Mayor Charlie Chi Nguyen and Vice Mayor Namquan Nguyen have violated the Brown Act when there is a conspiracy meeting outside the city council to use the name of the city of Westminster to do this unscrupulous job without the consent from the city or other councils. Is this illegal?

 

– According to the current law, when forging signatures to make documents is a serious matter. So, does Mayor Charlie Chi Nguyen’s use of the e-signatures of colleagues Kimberly Ho and Carlos Manzo violate the Westminster city council? If so, what attitude will the City Manager and Attorney have? (Figure 5 – 6)

 

– This is the second time (maybe there have been more than 2 times that we have not discovered) Mayor Charlie Chi Nguyen has openly and blatantly bypassed the city’s administrative procedures to award the certificate without passing it by the city’s private meeting. Are there any proceedings openly or secretly lobbying the city. Last time with Mr. Nguyen Huu Chanh of the Vietnam National Coalition. This time with the VABA organization. Previously, Mayor Tri Ta also awarded to actor Ngo Thanh Van and was revoked by the council’s drcision. (Figure 7 -11 the relationship of Mr. David Duong and VABA to Vietnam.)

 

I am sending this letter to the Director and Attorney of the City of Westminster in accordance with the wishes of the readers https://KBCHTV.net and the voters of the City of Westminster looking forward to your reply. Personally, I and many people no longer trust the new Gang-of-Three Charlie – Namquan and Amy, so I would like to directly denounce the lawyer and the Director the Westminster City Council Board is not a tool for any individual to rely on influence and the power of any political party to dominate sectarian activities, which lack freedom and democracy. Especially disregard for public opinion and the law. No one can seat above the law.

 

In the past, I have complained about the frauds and deceptions of two council Charlie Chi Nguyen and Namquan Nguyen with all the evidence including the court. But the City of Westminster did not care, and appeared to cover for unprofessional misconduct and violations of the Westminster voter contempt law. I repeat the incident I presented today that will also be used to supplement 2 upcoming city lawsuits from myself in the future. Don’t blame me for not warning or explaining right and wrong. With the court I will prove that my goodwill from the beginning of January 2023 until now has been more than enough. If there is a my lawsuit, after 48 years in the US, I have to sue a city for the first time in the US and it is a lovely city where I choose to retire and the suing my homeland Vietnamese compatriots and hold important positions on the city council. It’s a sad story, but it can’t be ignored.

 

While waiting for your consideration and decision. May God bless everyone and good health to continue to run well.

 

Best regards

__________________________________________

Nguyen Hung
Editor-In-Chief
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202
http://kbchntv.net
email: bacha52@gmail.com

cc:

– Vietnamese News Media

– OC Register

– OC Weekly

– LA Times

– Voice of OC

 

Figure 1

Hình 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure 9

Figure 10

Figure 11

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights