Inline image
Inline image
Vua Rác David Dương tịch VABA tổ chức tiệc nhậu GALA tại nhà hàng H.L. Peninsula Restaurant ở Milpitas hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Hai, có tên hai công ty Vietnam Airlines và VinFast.
Đươc thị trưởng Westninster Charlie Nguyễn Mạnh Chí, Cựu DB Trần Thái Văn, Nghị viên Nguyễn Nam Quan ân cần kính trọng chào đón đúng là vị vua …
Inline image

Inline image

Inline image
Hãnh diện Thị trưởng NÂNG Nghị viên BỢ.
Inline image
Inline image

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights