Giải quyết các trường hợp tái chế lớn Mang lại lợi ích cho những người trả phí ở Oakland

Ngày đăng: 10 tháng 12 năm 2021 @ 1:20 chiều
Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 12 năm 2021 @ 9:25 sáng

Oakland Recycles logo

Hội đồng Thành phố Oakland tuần này đã thông qua việc giải quyết vụ kiện của Thành phố chống lại California Waste Solutions, Inc. (CWS) sau nhiều năm kiện tụng để thu hồi cho những người đóng thuế ở Oakland khoảng 6 triệu đô la phí quá mức vì đã mang xe đẩy tái chế tại các tòa nhà nhiều hộ gia đình ra lề đường ( “dịch vụ sân sau”). Thỏa thuận dàn xếp yêu cầu CWS hoàn lại tiền cho khoảng 2.000 chủ sở hữu tòa nhà nhiều hộ gia đình trong những năm tính phí quá mức đó và giảm giá dịch vụ sân sau cho xe đẩy tái chế trong tương lai. Thỏa thuận dàn xếp sẽ giúp những người trả giá ở Oakland này được toàn vẹn, khắc phục thiệt hại mà họ phải gánh chịu trong nhiều năm do các hoạt động tính phí quá cao của CWS.

Thành phố đã đệ đơn kiện này gần năm năm trước liên quan đến hợp đồng tái chế của CWS với Oakland. CWS tính phí dịch vụ xe đẩy tái chế ở sân sau cho các tòa nhà nhiều hộ gia đình cao hơn nhiều so với mức phí cho cùng một dịch vụ đối với các tòa nhà đơn lẻ. Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của Thành phố để đàm phán một cách thiện chí với CWS nhằm giải quyết vấn đề mà không có kiện tụng, những nỗ lực đó đã không mang lại kết quả. Để bảo vệ những người trả phí này khỏi các hành vi tính phí quá cao của CWS, tức là các khoản phí bằng 550% so với hợp đồng của họ cho phép, Thành phố đã kiện CWS vào năm 2017.

Chỉ trong suốt quá trình kiện tụng, Thành phố mới biết rằng CWS đã tính phí quá cao đối với những người trả phí ở Oakland cho các dịch vụ liên quan đến việc mang xe đẩy tái chế ra lề đường tại các tòa nhà nhiều hộ gia đình với tổng số tiền khoảng 6 triệu đô la. Theo các điều khoản của thỏa thuận dàn xếp, CWS phải hoàn trả kịp thời cho những chủ sở hữu tài sản đã bị tính phí quá cao. Chủ sở hữu bất động sản bị tính phí quá cao sẽ được thông báo trong những tháng tới về việc họ đủ điều kiện được hoàn tiền và sẽ được cung cấp thông tin về quy trình nhận tiền hoàn lại.

Ngoài ra, theo các điều khoản của thỏa thuận dàn xếp, CWS sẽ giảm mức giá của mình sao cho phù hợp với mức giá mà CWS tính cho cùng một dịch vụ sân sau tại các tòa nhà dành cho một hộ gia đình. Những chủ sở hữu tòa nhà này sẽ được hoàn lại tiền nếu họ bị tính phí quá mức và CWS sẽ tính phí chính xác, mức giá thấp hơn cho dịch vụ này về sau.

Tất cả các thành viên cộng đồng Oakland có thể tìm hiểu thêm về các dịch vụ rác, tái chế và phân hữu cơ có sẵn ở Oakland bằng cách truy cập http://www.oaklandrecycles.com. Người dân Oakland có thể tìm hiểu thêm về các dịch vụ sẵn có để chống lại và giảm thiểu việc đổ rác bất hợp pháp – và tìm hiểu cách chính họ có thể giúp đỡ! – tại http://www.oaktownproud.com.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights