English version below Vietnamese version

Người Gửi:        Nguyen Hung                                                              12 tháng 3 năm 2023
Nhà báo độc lập
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202 http://kbchntv.net
email: bacha52@gmail.com

 

Nơi nhận:         Honorable Christine Cordon
City Manager of Westminster City, California

Lawyer Christina Bettenhause
City Attorney, Westminster City, California

 

Đồng gửi:      Honorable Mayor, Chi Charlie Nguyen
Honorable City Council members
Administration Office, Westminster City, California

Chủ đề: Thành phố Westminster dung dưỡng sự lường gạt của Thị trưởng Charlie Chí Nguyễn Westminster?

 

Kính thưa quý vị,

 

Trong những ngày vừa qua sự kiện “VABA Gala New Year 2023” tổ chức tại Milpitas, California ngày 25 tháng 2 năm 2023 đã tạo nên những nguồn dư luận bất mãn cho cử tri thành phố Westminster và toàn thể dư luận Nam – Bắc California cũng như trong dư cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Vì thời gian phát biểu tại hội đồng thành phố chỉ còn 3 phút nên tội đành viết thư này để đạo đạt dùm tiếng nói của cư dân, những người không có phương tiện kể cả ngôn ngữ để khiếu nại với thành phố về những thắc mắc sau đây:

 

 1. Ban quản trị hành chính của thành phố nhận được hay thông báo thư mời của VABA hay không? (hình 1)

 

 1. Thị trưởng Charlie Chí Nguyễn và Phó Thị trưởng Namquan Nguyễn đi dự VABA Gala New Year 2023 do chỉ thị của hội đồng thành phố Westminster hay đi với tư cách cá nhân? (hình 2)

 

 1. Nếu đi với tư cách đại diện thành phố thì:

 

 1. Vấn đề chi phí cho 2 nghị viên này có xử dụng ngân khoản của thành phố tức tiền của dân đóng thuế không?
 2. Và nếu dùng ngân sách thành phố thì dựa trên căn bản nào?

 

 1. Nếu đi với tư cách cá nhân:

 

 1. Thị trưởng Charlie Chí Nguyễn có quyền nhân danh thành phố Westminster để trao bằng công nhận hiệp hội VABA không? (hình 3)
 2. Hiệp hội VABA là một tổ chức tư nhân ở miền bắc California chưa hề có những đóng góp thiết thực nào cho thành phố Westminster của chúng ta như vậy việc nhân danh thành phố để trao bằng tưởng lục cho VABA là hợp lý hay bất hợp pháp?
 3. Hội đồng thành phố có biết VABA đã bị ngưng giấy phép hoạt động tại tiểu bang California từ ngày 5 tháng 10 năm 2021 hay không? (hình 4) Như vậy tư cách pháp nhân nào Thị trưởng và Phó Thị trưởng Charlie Chi Nguyễn và Namquan Nguyễn đã đi dự dù là tư cách cá nhân?
 4. Tệ hại hơn nữa Thị trưởng Charlie Chí Nguyễn và Phó Thị trưởng Namquan Nguyễn cùng có mặt trên sân khấu để trao bằng “Công Nhân” tổ chức VABA với những chi tiết mà không có lý do thuyết phục:
 • Thị trưởng Charlie Chí Nguyễn không những “công nhận” tổ chức VABA mà ông ta còn nhân danh thành phố Westminster hứa hẹn “Thành phố Westminster mong muốn xây dựng mối quan hệ đối tác kinh doanh và kết nối mạnh mẽ với VABA trong tương lai Điều này Thị trưởng Charlie đã thông báo cho thành phố hay được thành phố cho phép thiêt lập quan hệ kinh doanh và trở thành một thành viên trong VABA hay không? Chưa kể cú pháp văn phạm sai “… to building…” or …”to build …” (hình 5)
 • Cả hai Thi trưởng Charlie Chí Nguyễn và Phó Thị trưởng Namquan Nguyễn chỉ mới nhiệm chức ngày 11 tháng 1 năm 2023 thì đã có những dịch vụ gì với nhóm VABA mà dám làm giấy công nhận ban khen cho ông David Dương?
 • Nguy hiểm hơn nữa Thị trưởng Charlie Chi Nguyễn và Phó Thị trưởng Namquan Nguyễn có vi phạm luật Brown Act khi có họp âm mưu kế hoạch bên ngoài hội đồng thành phố để dùng danh xưng thành phố Westminster làm việc khuất tất này nếu không nói là phạm pháp này không?
 • Theo luật hiện hành khi giả mạo chữ ký để lập văn bản là một tôi trọng. Vậy việc Thị trưởng Charlie Chi Nguyễn xử dụng chữ ký e-sign của đồng viện là Kimberly Hồ và Carlos Manzo có phạm tôi với hội đồng thành phố Westminster hay không? Nếu có thì Giám đốc và Luật sư thành phố sẽ có thái độ gì? (hình 6 – 7)
 • Đây là lần thứ hai (có thể đã có hơn 2 lần mà chúng tôi chưa phát hiện) Thị trưởng Charlie Chí Nguyễn đã công khai và ngang nhiên qua mặt thủ tục hành chính của thành phố để trao bằng tưởng lục mà không thông qua bất cứ một thủ tục nào công khai hay âm thầm vận động với thành phố. Lần trước với ông Nguyễn Hữu Chánh của tổ chức Liên Minh Dân Tộc Việt Nam. Lần này với tổ chức VABA. Trước đây Thị trưởng Trí Tạ cũng đã làm với tài tử Ngô Thanh Vân và đã bị thu hồi bằng tưởng lục. (hình 8 – 12 sự liên hệ của ông David Dương và VABA với Nhà Nước Việt Nam.)

 

Tôi gửi thư này đến Giám đốc và Luật sư thành phố Westminster theo nguyện vọng của độc già https://KBCHTV.net và cử tri thành phố Westminster mong được sự trả lời của 2 vị. Hội đồng thành phố Westminster không phải là công cụ cho bất cứ cá nhân nào dựa vào ảnh hưởng và sức mạnh của đảng phái chính trị nào để khuynh loát những hoạt động phe nhóm, thiếu tự do và dân chủ. Nhất là xem thường dư luận và luật pháp.

 

Trước đây tôi đã từng khiếu nại sự gian xảo, bịp bợm của 2 nghị viên Charlie Chí Nguyễn và Namquan Nguyễn với tất cả những dẫn chứng kể cả án tòa. Nhưng thành phố Westminster đã không quan tâm mà còn có vẻ bao che cho những hành vi sai phạm thiếu chuyên môn và vi phạm luật lệ coi thường cử tri Westminster. Tôi nhắc lại sự việc tôi trình bày hôm nay cũng sẽ dùng để bổ túc 2 hồ sơ thưa kiện thành phố sắp tới trong tương lai. Quý vị đừng trách tôi đã không cảnh báo hoặc phân trần phải trái. Với tòa án tôi sẽ chứng minh những thiện chí của tôi từ đầu tháng 1/2023 đến nay đã quá đủ kiên nhẫn. Vụ kiện nếu có thì lần đầu tiên sau 48 năm ở Mỹ tôi phải kiện một thành phố đầu tiên tại nước Mỹ và là thành phố thân yêu nơi tôi chọn để dưỡng hưu và đối tác kiện lại chính là những người đồng hương Việt Nam đang giữ những chức vụ quan trọng trong hội đồng thành phố. Chuyện đáng buồn ngoài ý muốn nhưng không thể tha thứ.

 

Tất cả những thắc mắc này dựa trên nhiều youtube‘s video của nhiều Youtuber trong cộng đồng người Việt. Nhưng tôi gửi đến quý vị video duy nhất của nhà báo Đoàn Trọng đã phỏng vấn Nghị viên Kimberly Hồ  trên hệ thống SET:

https://www.youtube.com/watch?v=X8fHaeA7gqA

 

Trong khi chờ đợi sự quan tâm và quyết định của quý vị. Xin Thượng Đế ban ơn cho mọi người và sức khỏe để tiếp tục điều hành tốt đẹp.

 

Trân Trọng

__________________________________________

Nguyen Hung
Editor-In-Chief
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202
http://kbchntv.net
email: bacha52@gmail.com

cc:

– Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC

English version

From:        Nguyen Hung                                                               March 12 2023
Freelance Reporter
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202 http://kbchntv.net
email: bacha52@gmail.com

 

To:             Honorable Christine Cordon
City Manager of Westminster City, California

Lawyer Christina Bettenhause
City Attorney, Westminster City, California

 

Thru:          Honorable Mayor, Chi Charlie Nguyen
Honorable City Council members
Administration Office, Westminster City, California

Subject: City of Westminster tolerating the fraud of Mayor Charlie Chi Nguyen Westminster?

 

Ladies and gentlemen,

 

In the past few days, the event “VABA Gala New Year 2023” held in Milpitas, California on February 25, 2023 has created sources of public discontent among voters in Westminster and the entire public in Southern and Northern California, as well as in the Vietnamese community in the United States. Because the time to speak at the city council is only 3 minutes, I have to write this letter to speak for the voice of the residents, who do not have the means, including English, to complain to the city about the questions. The following:

 

 1. Did the city administration receive or notify the invitation letter of VABA? (Figure 1)

 

 1. Mayor Charlie Chi Nguyen and Vice Mayor Namquan Nguyen participated to the VABA New Year Gala 2023 at the direction of the Westminster city council or did they go individually? (Figure 2)

 

 1. If traveling as a city representative:

 

 1. Does the cost of these two congressmen use city funds or taxpayers’ money?
 2. And if using the city budget, on what basis?

 

 1. If traveling as an individual:

 

 1. Does Mayor Charlie Chi Nguyen have the right to award a certificate of recognition on behalf of the city of Westminster? (Figure 3)
 2. The VABA Association is a private organization in northern California that has never made any substantial contributions to our city of Westminster so whether it is appropriate or illegal to award a certificate to VABA on behalf of the city on behalf of the city?
 3. Is the City Council aware that VABA has been discontinued in California from October 5, 2021? (Figure 4) So what legal entity did the Mayor Charlie Chi Nguyen and Vice Mayor Namquan Nguyen attend even as individuals?
 4. Worse still, Mayor Charlie Chi Nguyen and Vicey Mayor Namquan Nguyen were on stage to present the certificate of “Recognition” to VABA organization with details without convincing reason:

– Mayor Charlie Chi Nguyen not only “recognizes” the organization of VABA, but he also promises on behalf of the city of Westminster, “The City of Westminster looks forward to building a strong business and networking partnership with VABA in the future.” Has Mayor Charlie informed the city or been authorized by the city to establish a business relationship and become a member of the VABA? Not to mention the wrong grammatical syntax “… to building…” or …”to build …” (Figure 5)

– Both Mayor Charlie Chi Nguyen and Vice Mayor Namquan Nguyen just took office on January 11, 2023, what services have they provided to the VABA group that dared to make a certificate of commendation for Mr. David Duong?

– Even more dangerous, Do Mayor Charlie Chi Nguyen and Vice Mayor Namquan Nguyen have violated the Brown Act when there is a conspiracy meeting outside the city council to use the name of the city of Westminster to do this unscrupulous job. Is this legal?

– According to the current law, when forging signatures to make documents is a serious matter. So, does Mayor Charlie Chi Nguyen’s use of the e-signatures of colleagues Kimberly Ho and Carlos Manzo violate the Westminster city council? If so, what attitude will the City Manager and Attorney have? (Figure 6 – 7)

– This is the second time (maybe there have been more than 2 that I have not discovered) Mayor Charlie Chi Nguyen has openly and blatantly bypassed the city’s administrative procedures to award the certificate to the public organizations without passing it by any proceedings openly or secretly lobbying the city. Last time with Mr. Nguyen Huu Chanh of the Vietnam National Coalition. This time with the VABA organization. Previously, Mayor Tri Ta also worked with actor Ngo Thanh Van and was revoked with a the city’s decision. (Figure 8-12 the relationship of Mr. David Duong and VABA to the State of Vietnam.)

 

I am sending this letter to the Director and Attorney of the City of Westminster in accordance with the wishes of the readers https://KBCHTV.net and the voters of the City of Westminster looking forward to your reply. Westminster City Council is not a tool for any individual to rely on the influence and power of any political party to dominate partisan activities that lack freedom and democracy. Especially disregard for public opinion and the law.

 

In the past, I have complained about the frauds and deceptions of two council members Charlie Chi Nguyen and Namquan Nguyen with all the evidences including the court report. But the City of Westminster did not care, and appeared to cover for unprofessional misconduct and violations of the Westminster voter contempt law. I repeat the incident I presented today that will also be used to supplement 2 upcoming city lawsuits in the future. Don’t blame me for not warning or explaining right and wrong. With the court I will prove that my goodwill from the beginning of January 2023 until now has been more than enough. The lawsuit, if any, will be the first time in 48 years in the US that I have to sue a city in the United States and the city I love dearly where I choose to retire and the suing defendants are my Vietnamese who hold important positions on the city council. Unforeseen sad but unforgivable.

 

All these questions are based on many videos of Youtubers in the Vietnamese community. But I send you the only video of journalist Trong Doan interviewing Councilmember Kimberly Ho on the SET TV Channel:

https://www.youtube.com/watch?v=X8fHaeA7gqA

 

While waiting for your consideration and decision. May God bless everyone and good health to continue to run well.

 

Best regards

__________________________________________

Nguyen Hung
Editor-In-Chief
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202
http://kbchntv.net
email: bacha52@gmail.com

cc:

– Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights