LOS ANGELES, California (NV) – Các số điện thoại thuộc năm mã vùng (area code) dưới đây đã bị phát hiện là của những kẻ lừa đảo dùng trò giả mạo (spoofing) để tìm nạn nhân nhẹ dạ dễ lừa, đài radio KFI AM 640 trích tin KTLA.

Các mã vùng này là 268, 876, 473, 649 và 284.

Lừa đảo bằng điện thoại ngày càng tinh vi, coi chừng bị bịp. (Hình minh họa: Josep Lago/AFP via Getty Images)

Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy các mã vùng này, tốt nhất là không trả lời.

Năm mã vùng này được Social Catfish, một dịch vụ điều tra trực tuyến có cơ sở tại Murrieta, California, liệt kê và khuyến cáo người dân California tuyệt đối không nên trả lời khi bị gọi vào.

Theo Cơ Quan Truyền Thông Liên Bang (FCC), bất cứ ai thấy trang website nào có mã vùng như trên nên lập tức đề phòng.

FCC khuyên nên ghi danh vào National Do Not Call Registry cũng là một cách khác để ngăn chặn những kẻ lừa đảo gọi vào điện thoại của bạn.

Một số hãng điện thoại có thể giúp khách hàng chặn những người lạ gọi vào. (ĐG) [qd]

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights