Lão Móc

 

Đào Hiếu Thảo và LMDTVN.jpeg

Đào Hiếu Thảo Trong Sinh Hoạt Của Liên Minh Dân Tộc Việt Nam

Trong thời gian gần đây, tổ chức Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, dưới bàn tay phù thủy của cặp đôi Dương Thành Lợi và Cung Lan đã có nhiều dấu hiệu thực hiện Nghi Quyết 36 của CSVN. Cụ thể, với trách vụ Chủ Tịch Uỷ Ban Định Chế (Kỷ Luật) của VBVNHN, tôi đề nghị khuyến cáo vài vị trong BCH Trung Ương không những đi đi – về về VN như đi chợ mà lại còn viết bài ngợi ca sự thay đổi tốt đẹp của CSVN, thay vì cần xác định lập trường của tổ chức VBVNHN, Dương Thành Lợi lại email trả lời: “…đi lại là quyền tự do được Hiến Chương Quốc Tế công nhận…” (bó tay). Nghiêm trọng hơn, bà Cung Lan công khai quảng bá tài liệu ấn phẩm của Cộng Sản VN trên trang web chính thức của VBVNHN.
Ngày Bà Cung Lan (VBVNHN) tổ chức giới thiệu sách “Văn Nhân Lục”, trong chương trình, ông Đào Hiếu Thảo, một đảng viên hoạt động công khai của Việt Nam Quốc Dân Đảng phụ trách “NGHI THỨC CHÀO CỜ”. Tôi có viết một bài khuyến cáo ông ĐHT, những mong ông ấy từ chối sinh hoạt chung với một tổ chức đang làm những việc có lợi cho Cộng Sản VN nhưng sau đó ông ta vẫn cộng tác với bà Cung Lan (bó tay).
Gần đây, tôi thấy ông Đào Hiếu Thảo lại phụ trách NGHI THỨC CHÀO CỜ cho buổi Ra Mắt Tổ Chức LIÊN MINH DÂN TỘC và còn đảm trách một trách vụ trong Ban Lãnh Đạo của Tổ Chức này.
Tôi, một người rất NGƯỠNG MỘ và KÍNH TRỌNG “VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG” và đã từng viết nhiều bài CA NGỢI TINH THẦN BẤT KHUẤT của VNQDĐ trong cuộc TỔNG KHỞI NGHĨA của Nguyễn Thái Học và các Đồng Chí của ông ấy. Tôi vẫn post lại những bài viết này hàng năm nhân dịp TƯỞNG NIỆM Tổng Khởi Nghĩa Yên Báy. Tôi cũng thầm phục sinh hoạt ĐỨNG ĐẮN – CẨN TRỌNG – KIÊN NHẪN của tổ chức VNQDĐ hiện nay.
Thế nhưng, nay lại thấy ông Đào Hiếu Thảo, một Đảng viên hoạt động công khai của Việt Nam Quốc Dân Đảng lại cộng tác tích cực với Tổ Chức Liên Minh Dân Tộc Việt Nam, một tổ chức mà nhiều thành viên trong đó đã có những hành vi thiếu tư cách và gây lắm nghi ngờ về quan điểm, lập trường Quốc Cộng.
Tôi xin hỏi BAN LÃNH ĐẠO VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG:
VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG có đang cộng tác với Tổ Chức LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM hay không???
Đính kèm Video Ra Mắt Tổ Chức LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM

 

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights