Gần 1 tỷ USD trái phiếu đáo hạn trong năm 2023, Masan đang xoay sở ra sao?

Danny Le – Tổng giám đốc Masan Group

Masan nổi tiếng là tập đoàn sử dụng nợ vay để thâu tóm các công ty khác nhằm mở rộng quy mô.

Áp lực nợ gia tăng đáng kể đối với tập đoàn bán lẻ – tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, Masan Group (mã chứng khoán MSN), khi các khoản trái phiếu dần đáo hạn vào năm 2023.

Trong 40.600 tỷ đồng nợ vay ngắn tại tại thời điểm cuối năm ngoái, 22.200 tỷ đồng là trái phiếu đến hạn trong vòng một năm, tương đương gần 1 tỷ USD. Vay nợ dài hạn của Masan Group hơn 30.400 tỷ đồng. Khoảng một nửa tổng nợ vay tập đoàn dưới trạng trái phiếu, hơn 35.100 tỷ đồng.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights